Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.5.2020

Tehtävän kuvaus

Haemme Kallion perhekeskukseen omaishoidon tuen sosiaaliohjaajaa vakituiseen virkaan.

Kallion perhekeskuksen asiakkaat ovat alle 18 vuotiaita, alueena eteläinen ja läntinen Helsinki. Omaishoito tarkoittaa päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa, jota omainen tai muu läheinen henkilö antaa kotona vammaiselle tai pitkäaikaissairaalle, jonka toimintakyky on alentunut. Omaishoidon tuki muodostuu vammaista tai pitkäaikaissairasta hoitavalle maksettavasta palkkiosta, lakisääteisistä vapaapäivistä ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja vastaa omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmien tekemisestä ja valmistelee/ päättää omaishoidon tuesta. Asiakkaita tavataan kotikäynnillä tai toimistossa.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, hyvää kirjallista ilmaisua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Luemme eduksi kokemuksen omaishoitoon tai muihin sosiaalipalveluihin liittyvästä päätöksenteosta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, Sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-245-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Skypen tai Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaalityöntekijä Paula Rantonen, paula.rantonen@hel.fi p. 09 310 62907 Omaishoidon tuen sosiaaliohjaaja Reetta-Leena Konttinen, reetta-leena.konttinen@hel.fi p. 09 310 41234

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot