(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.4.2020

Tehtävän kuvaus

Päivätoiminta Sinilintu sijaitsee Munkkiniemessä, palvelutalon ja palvelukeskuksen yhteydessä. Asiakkaat ovat kotona asuvia ikäihmisiä.

Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään ja ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Tavoitteena on ensisijaisesti tukea muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista, ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä. Lisäksi päivätoiminnalla tuetaan omaisten ja omaishoitajien jaksamista. Toiminnan perustana on asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen ja yhdessä tekemisen kulttuuri sekä tiivis yhteistyö omaisten kanssa.

Sosiaaliohjaaja tulee olemaan osa päivätoiminnan moniammatillista tiimiä, jossa työskentelee lähihoitajia, fysioterapeutti ja vastaava ohjaaja. Lisäksi sosiaaliohjaajan läheisiä yhteistyökumppaneita tulee olemaan kotihoidon ja asiakasohjauksen henkilöstö.

Sosiaaliohjaajan työtehtävässä korostuu erilaisten tavoitteellisten ryhmien ohjaaminen, jatkossa myös etäryhmien järjestäminen tulee osaksi työtä. Lisäksi sosiaaliohjaaja vastaa erityisesti sosiaalisesta kuntoutuksesta päivätoiminnan asiakkaille kotona asumisen tueksi. Sosiaaliohjaajan tulee kyetä toimimaan muistisairaiden sekä fyysistä apua tarvitsevien asiakkaiden hoitajana ja ohjaajana sekä tarvittaessa avustamaan asiakasta perushoidossaan.

Asiakkailla on hoito- ja palvelusuunnitelma, jota arvioidaan säännöllisesti. Hoitotyön kirjaamisessa käytetään Effica-järjestelmää, lisäksi käytössä on ATJ-järjestelmä. Apottiin siirtyminen tapahtuu keväällä 2021.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto sosionomi tai geronomi.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.


Luemme eduksi:
Hyvät vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimityötaidot.
Joustavuuden, itseohjautuvan työotteen ja taidon oman työn organisointiin.
Kokemuksen gerontologisesta vanhustyöstä.
Effica- ja ATJ-järjestelmien tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Irmeli Poutanen, irmeli.poutanen@hel.fi puh. 09-31048618 Jenni Poutanen, jenni.poutanen@hel.fi puh. 09-31044572 Arkisin klo 9.00-15.00

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi