(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.3.2020

Tehtävän kuvaus

Meillä on haettavana vakituinen sosiaaliohjaajan virka 1.5.2020 lukien. Haettava virka on kaupunginhallituksen perustama uusi virka.

Palvelemme 30 vuotta täyttäneitä asiakkaita Pohjois-Helsingin alueella. Toimipisteemme sijaitsee Malmin rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Tiimimme kuuluu viisi sosiaalityöntekijää, joista yksi palvelee ruotsinkielisiä asiakkaita. Kuusi sosiaaliohjaajaa, yhdyskuntatyöntekijä sekä johtava sosiaalityöntekijä. Haluamme joukkoomme tiimipelaajan, jolla on tinkimätön ammattietiikka sekä erinomaiset yhteistyötaidot. Uuden THK-mallin myötä pyrimme jatkossa vahvistamaan erilaisia yhteistyöverkostoja alueemme muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen sosiaaliohjaus niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu myös yksilöhuollon päätöksentekoa sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Asiakastapaamiset voivat olla toimistossa, asiakkaan kotona, yhteistyökumppanin tiloissa. Asiakkaan kanssa yhdessä etsitään uusia näkökulmia ja ratkaisuja elämänalueiden muutosta vaativiin kohtiin, joita voivat olla mm. kriisit, päihteet, työttömyys, terveys, sosiaaliset suhteet, asuminen tai talous.

Tarjoamme mahdollisuuden liikkuvaan työhön, etätyöhön ja oman työn kehittämiseen. Tarjoamme liukuvan työajan ja kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun ja työsuhdeasunnon. Helsingin kaupunki tarjoaa myös hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet.
Lisätietoja henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-179-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Virka:

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Virkaan voidaan tarvittaessa liittää 6kk koeaika.

Lisäksi edellytämme:

Hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johan Ehrman Johtava sosiaalityöntekijä P. 09 310 58421

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi