(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.3.2020

Tehtävän kuvaus

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on vastata yli 30-vuotiaiden kanssa tehtävästä sosiaalihuollosta. Tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten palvelutarpeen arviointien ja sosiaalihuollon suunnitelmien laatiminen ja suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työskentely asiakkaan ja asiakkaan verkostojen kanssa. Lisäksi työhön kuuluu täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta päättäminen sekä muu yksilöhuollon päätöksenteko, sosiaaliohjaukseen kuuluva avuntarpeen arviointi ja asiakastyöskentely. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.

Tarjoamme tiimin tuen, liukuvan työajan ja mahdollisuuden etätyöhön, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten asiointilipun, lounasedun ja liikuntapalveluita. Helsingin kaupunki tarjoaa myös monipuolista koulutusta, sekä mahdollisuuden hakea työsuhdeasuntoa. Tiimeille on järjestetty työnohjausta.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-01-137-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan voidaan liittää 6kk koeaika.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme aiempaa kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta ja hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja.

Luemme eduksi kokemuksen muusta sosiaalialan työstä, tietojenkäsittelytaidot ja erityisesti sosiaalihuollon tietojärjestelmien tuntemus.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Teijo Raitio Vs. Johtava sosiaalityöntekijä 09 310 41299 Nina Palatz-Lohjala Johtava sosiaalityöntekijä 09 310 62388