(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.1.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin psykiatria- ja päihdepalvelut jakautuvat kuuteen palvelukokonaisuuteen: asumisen tuki, ensilinjan palvelut, mielialahäiriöpalvelut, psykoosipalvelut, päihdepalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys.

Haemme sosiaaliohjaajaa vakinaiseen virkasuhteeseen Asumisen tukeen. Virka täytetään 10.2.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Sosiaaliohjaaja työskentelee Auroran avohoitovalmennuksessa ja Auroran kuntoutusyksikössä. Sosiaaliohjaaja toimii moniammatillisessa työryhmässä sosiaalialan työn asiantuntijana. Tehtävässä keskeistä on asiakkaan tukeminen arjessa selviytymiseen ja ohjaus ja neuvonta sekä palvelujen koordinointi asumisen aikana. Lisäksi tehtäviin sisältyy harkinnanvaraisen ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksentekoa sekä muita sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-32-20. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi kokemuksen päihde- ja mielenterveystyöstä sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta päätöksenteosta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vs. arviointipäällikkö Sanna Kouhi, p. 09 310 43740 osastonhoitaja Gun Sundqvist, Auroran avohoitovalmennus, p. 09 310 28144