(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.12.2019

Tehtävän kuvaus

Kiinnostaako työskentely välittömässä asiakaspinnassa aikuissosiaalityössä? Haluatko olla kehittämässä Helsingin sosiaalineuvonnan palveluita asiakkaille osana kehittämismyönteistä tiimiä? Haemme nyt henkilöä vakinaiseen virkasuhteeseen Kalasataman palvelupisteeseen. Hakemallamme henkilöllä tulee olla myös muutosvalmiutta siirtyä akuutistikin toiseen sosiaalineuvonnan palvelupisteeseen sijaistustapauksissa.

Sosiaalineuvonnassa työskentelee 12 sosiaaliohjaajaa ja esimiehenä on johtava sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaajat työskentelevät viidessä eri palvelupisteessä (Haagan palvelupiste, Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus, Malmin palvelupiste, Myllypuron palvelupiste ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus). Sosiaalineuvonnan tiimi on pieni ja ketterästi kehittyvä, joten työtilanteet ja työolosuhteet saattavat muuttua nopeastikin. Tiimi on etäjohdettu ja työntekijällä tulee olla kykyä itseohjautuvuuteen ja vastuunkantamiseen sekä omasta työstään, että tiimin yhteisistä työtehtävistä.

Työtehtävinä on tarjota neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalvelujen tarpeessa oleville asiakkaille ajanvarauksettomilla vastaanotoilla palvelupisteissä, puhelimitse sekä chatissa. Sosiaalineuvonta on mukana terveys ja hyvinvointikeskusyhteistyössä, jossa asiakasohjausta voidaan tehdä sosiaalitoimen ja terveysasemien välillä.

Sosiaalineuvonnan asiakastyössä tehdään arvio asiakkaan tilanteesta ja annetaan ohjausta tarvittaviin jatkopalveluihin. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki toimivat työvälineenä asiakkaiden tilanteessa. Sosiaalineuvonnan työtä tilastoidaan jokaisen sosiaaliohjaajan toimesta päivittäin ja tämän pohjalta kehitetään tiimin työtä.

Tiimin työtä kehitetään jatkuvasti tulevaisuuden Sotea kohden. Sosiaalineuvonnan työssä pääset olemaan mukana kehittämässä työtä aitiopaikalla!

Hakemukset ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta. Kirjallinen hakemus lähetetään: Helsingin kaupungin kirjaamo Sosiaali- ja terveystoimiala PL 10 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13).

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään tartuntalain 48§ mukaista rokotussuojaa.

Edellytämme erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä valmiutta toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.

Luemme eduksi aiemman työkokemuksen sosiaalineuvonnasta tai vastaavankaltaisista työtehtävistä, Helsingin palvelujärjestelmän tuntemisen sekä käyttöjärjestelmien ATJweb, ATJnet, Pegasos ja Kelmu tuntemisen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava sosiaaliohjaaja Anri Viskari-Lojamo p. 09-31062625/050-3238286 ajalla 23.12.2019- 6.1.2020 vs.johtava sosiaaliohjaaja Inka Karekallas p. 09-31024528/040-1879374