(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.12.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen lastensuojelun sijoituksen sosiaalityön yksikköön, laitoshoidon tuki- ja arviontityöhön. Työ alkaa 1.1.2020 ja sijaisuus kestää 31.5.2020 saakka, mahdollisesti jatkuen.

Sosiaaliohjaajilla on oma tiimi, jossa esimiehenä toimii johtava ohjaaja. Työ edellyttää kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissa. Sosiaaliohjaajien tiimistä kolmetoista sosiaaliohjaajaa työskentelee perhehoidon vastuutyössä ja kaksi sosiaaliohjaajaa laitoshoidon tukityössä.
Laitoshoidon sosiaaliohjauksessa on pääpaino lapsen/nuoren kotiutumisen edellytysten arvioinnissa ja kotiutumisen tukemisessa. Työskentelyn tavoitteet luodaan yhdessä vastuusosiaalityöntekijän, lapsen/nuoren ja vanhempien kanssa.Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi)
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Työ edellyttää aktiivista kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä ja erilaisissa verkostoissakin. Lisäksi edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.

Luemme eduksi:
lastensuojelutyön kokemuksen

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Kirsi Martiskainen 09031050537 kirsi.martiskainen@hel.fi

Lisätietoa

www.hel.fi/toihinsoteen