Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.11.2019

Tehtävän kuvaus

Haemme sosiaaliohjaajaa perhetyöhön vakinaiseen toimeen. Tehtävä koostuu lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella. Tiimin ammatillisena lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja ja tiimissä on paljon kokemusta ja ammattitaitoa.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Palveluun sisältyy yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan. Työskentelyssä asiakkaan osallisuus omassa prosessissa ja avoin ja aito kohtaaminen ovat keskeistä.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimin jäsenet, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
Kokemusta lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja mm. asiakkaan motivoiminen työskentelyyn. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Luemme eduksi:
Kokemuksen perhetyöstä. Kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Hyvät dokumentointitaidot asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta. Työtehtävässä on etua eri kulttuurien tuntemuksesta.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtava ohjaaja Marjo Pohjola, 050 363 0658, marjo.pohjola@hel.fi Vastaava ohjaaja Elina Korhonen, 040 334 0654, elina.korhonen2@hel.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1319379
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 11.12.2019
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki