(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.8.2019

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaaliohjaajaa perhetyöhön.

Tehtävät koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä Länsi-pohjoisen alueella. Tiimissämme on paljon kokemusta ja ammattitaitoa. Lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja lisäksi tiimissä on ohjaajia ja sosiaaliohjaajia.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä lapsen edun toteutumiseksi.

Palveluun sisältyy yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä on painopisteenä muutosorientoitunut, vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan.

Perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä, pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, työparityöskentely, tiimin jäsenet, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Pidämme kaksi ryhmähaastattelua 9.9.klo 15-17 sekä 11.9. klo 15-17 Maunulan toimipisteessä, Suursuonlaita 1.

Tehtävä täytetään 7.10.2019 tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Kokemusta lastensuojelun asiakasperheiden kanssa työskentelystä. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa sekä reflektoivaa työotetta. Työssä tarvitset hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.