(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.7.2019

Tehtävän kuvaus


Gerontologinen sosiaalityön yksikön työntekijät ovat kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia sekä kotiavustajia. Gerontologisen sosiaalityön yksikössä toimii neljä alueellista toimistoa, joissa jokaisessa toimii myös omaishoidon toimintakeskus. Etelän omaishoidon toimintakeskus sijaitsee Töölössä.

Haemme etelän omaishoidon toimintakeskukseen joustavaan, yhteistyökykyiseen ja ammattitaitoiseen joukkoomme oma-aloitteista ja kehittämishaluista ja -kykyistä omaishoidon toimintakeskuksen sosiaaliohjaajaa nykyisen omaishoidon sosiaaliohjaajan jäädessä eläkkeelle. Toimintakeskuksen tavoitteena on edistää ja tukea omaishoitajien ja hoidettavien jaksamista ja hyvinvointia. Toimintakeskuksessa perheille tarjotaan maksutonta neuvontaa ja ohjausta, asiantuntijapalveluita, virkistystoimintaa sekä mahdollisuutta osallistua erilaisiin ryhmiin.

Omaishoidon toimintakeskuksen sosiaaliohjaajan vastuulla on toimintakeskuksen toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen sekä verkostotyö ja sen kehittäminen. Sosiaaliohjaaja järjestää erilaista toimintaa omaishoitoperheille kuten mm. lakisääteiset valmennuskurssit ja vertaisryhmät iäkkäiden hoidettavien omaishoitajille, osallistuu alueellisten verkostojen työskentelyyn, markkinoi toimintakeskuksen ohjelmaa ja kehittää uusia tapoja tukea omaishoitoperheitä yhdessä muiden omaishoidon toimintakeskusten sosiaaliohjaajien sekä muun verkoston kanssa. Työ sisältää yksilöllistä asiakasohjausta, palveluohjausta ja neuvontaa.

Työskentelyssä edellytetään yksilö-, yhteisö- ja ryhmätyömenetelmien hallintaa ja soveltamista asiakastyöhön. Lisäksi tarvitaan itsenäistä, luovaa ja ennakkoluulotonta työotetta sekä taitoa tehdä moniammatillista yhteistyötä. Kyky ja into kehittää toimintaa, nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia ovat taitoja, joita tulet tarvitsemaan toimintaa suunnitellessasi.

Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön tuen ja mahdollisuudet kehittää omaishoidon toimintakeskuksen toimintaa. Lisäksi Helsingin kaupungilla on monipuolista koulutusta työskentelyn tukemiseksi.

Vakinainen tehtävä alkaa 1.11.2019, mutta toivomme, että voisit aloittaa tehtävässä jo aiemmin sijaisena mahdollisimman nopeasti sopimuksen mukaan ja päättyen 31.10.19.

Ryhmähaastattelut etelän omaishoidon toimintakeskuksen sosiaaliohjaajan tehtävään pidetään 19.-20.8.2019 ja yksilöhaastattelut 21.8.2019.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Hakuaikaa jatkettu 14.8 saakka.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.Luemme eduksi


omaishoidon tuen palvelujärjestelmän tuntemuksen.