(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2019

Tehtävän kuvaus


Etsimme oma-aloitteista, itsenäisen työskentelyn hallitsevaa moniammatillisen verkostotyön taitajaa.

Sosiaaliohjaaja työskentelee Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa sekä pohjoisen gerontologisen sosiaalityön yksikön työntekijänä. Esimiehenä toimii Pohjoisen gerontologisen sosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Kustaankartanossa asiakkaat ovat pitkäaikaishoidossa olevia ikääntyneitä ihmisiä. Sosiaaliohjaaja selvittää asiakkaiden sosiaalisia ja taloudellisia tilanteita, tukee omaisia asiakkaan asioiden hoitamisessa, huolehtii etuuksien hakemisesta, hautaukseen liittyvästä neuvonnasta sekä edunvalvonnan hakemiseen ja selvittelyyn liittyvistä tehtävistä. Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että yhteistyössä osastojen henkilökunnan ja muiden viranomaisten ja omaisten kanssa.

Sosiaaliohjaajalla on asiakkaina myös kotona asuvia ikääntyneitä. Työskentely tapahtuu pääosin asiakkaiden kotona tai saattaen heitä erilaisten palveluiden piiriin. Sosiaaliohjaaja tukee asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa, motivoi ja mahdollistaa tarvittavien palvelujen piiriin pääsyn sekä tukee palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Toiminnassamme painottuu asiakkaan läheisverkoston sekä yhteistyökumppanien kanssa työskentely sekä asiakkaan toimijuuden ja voimavarojen vahvistaminen.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja kokeneen työryhmän tuen sekä vaihtelevan työtehtävän.

Tehtävässä tarvitaan organisointikykyä, kykyä hankkia tietoa ja yhteistyötaitoja. Työskentely on asiakaslähtöistä ja kyky toimia muistisairaiden kanssa on tärkeää.

Haastatteluja voidaan tehdä jo hakuaikana.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


Gerontologisen sosiaalityön ja Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen tuntemisen.