(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.4.2019

Tehtävän kuvaus


Etsimme oma-aloitteista, itsenäisen työskentelyn hallitsevaa moniammatillisen verkostotyön taitajaa pohjoisen alueen gerontologiseen sosiaalityöhön.

Työntekijämme ovat kokeneita gerontologisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia.

Asiakkaitamme ovat 65 vuotta täyttäneet kotona asuvat iäkkäät sekä alle 65-vuotiaat muistidiagnoosin saaneet henkilöt. Asiakkaat tulevat meille asiakasohjausyksikön ohjaamina, jossa on tehty kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi ja suunnitelma. Tarjoamme asiakkaillemme suunnitelmallista ja paneutuvaa gerontologista sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta.

Sosiaaliohjaaja tukee asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa, motivoi ja mahdollistaa tarvittavien palvelujen piiriin pääsyn sekä tukee palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Toiminnassamme painottuu asiakkaan läheisverkoston sekä yhteistyökumppanien kanssa työskentely sekä asiakkaan toimijuuden ja voimavarojen vahvistaminen. Työskentely tapahtuu asiakkaan kotona tai asiakkaan mukana erilaisissa toimipaikoissa, asiakkaan kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman ja sovitun verkoston kanssa. Sosiaaliohjaaja työskentelee asiakkaan kanssa mm. talouden, asumisen ja muiden arjen hallintaan liittyvissä asioissa.

Gerontologisen sosiaalityön kehittäminen tapahtuu neljän teeman puitteissa: asuminen ja talous, mielenterveys- ja päihdetyö, parisuhde, perhetyö ja kaltoinkohtelu sekä osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Näitä kehittämisteemoja työstetään kehittämisryhmissä.

Tarjoamme ammattitaitoisen ja kokeneen työryhmän tuen, mahdollisuuden kehittää palveluitamme sekä vaihtelevan työtehtävän.

Tehtävässä tarvitaan kykyä ja intoa nähdä asioita uusin silmin ja mallintaa uusia tapoja toimia. Asiakaslähtöinen ja pitkäkestoinen motivointi- ja tukemistyö on sinulle ominainen tapa tehdä työtä.

Palvelussuhde alkaa 3.6.2019. tai sopimuksen mukaan.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta. Haastatteluja järjestetään jo hakuaikana.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


2486,62 e/ kk