(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.3.2019

Sosiaaliohjaaja

Työavain 2-180-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 19.03.2019 kello 15:45
Espoon ryhmäkoti , Kuninkaantie 41 02940 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut/Aikuisten sosiaalipalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Etsimme Espoon ryhmäkotiin vakituiseen virkaan sosiaaliohjaajaa. Ryhmäkoti on 14-paikkainen ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikkö. Espoon ryhmäkodissa toimii sosiaalityön tiimi, johon kuuluu vastaanottoyksikön ja yksityismajoituksen sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja. Espoon ryhmäkoti on vastuussa yksityismajoitukseen hakeutuvien nuorten ja lasten selvityksistä ja perhetyöstä. Sosiaaliohjaaja työskentelee sosiaalityöntekijän työparina yksityismajoitukseen hakeutuvien lasten ja nuorten yksityismajoitusselvityksissä. Yksityismajoitusselvityksen tavoitteena on selvittää lapsen tai nuoren sukulaisperheen elämän ja asumisen olosuhteita sekä kykyä huolehtia ilman huoltajaa tulleen turvapaikanhakijalapsen tai nuoren arkeen kuuluvista asioista. Sosiaaliohjaajan ensisijaisena vastuualueena on yksityismajoituksessa asuvien lasten ja heidän sukulaisperheiden kanssa tehtävä perhetyö. Sosiaaliohjaajan tehtävä vaatii hyvää ymmärtämystä ilman huoltajaa tulleesta turvapaikanhakijalapsesta ja hänen asemastaan, kulttuurisensitiivisyyttä, itsenäistä työotetta ja kykyä yksilölliseen lähityöskentelyyn lapsen, hänen edustajan ja sukulaisperheen kanssa sekä kykyä laajempaan verkostotyöskentelyyn eri viranomaistahojen kanssa. Osa haastatteluista pidetään jo 12.3. ja loput 20. ja 22.3. Jätäthän siis hakemuksesi hyvissä ajoin!


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Arvostamme kokemusta nuorten sekä perheiden kanssa työskentelystä. Ajokortti katsotaan eduksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2500,88 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38 h 45 min / vko


Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Moghaddam
046-8771918
riitta.moghaddam@espoo.fi
yhteydenotto ensisijaisesti sähköpostitse