(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Sosiaaliohjaaja

Työavain 2-122-19
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 25.03.2019 kello 15:45
Mielenterveys- ja päihdepalvelut , Kalaonnentie 8 02230 Espoo
Sosiaali- ja terveystoimi, Terveyspalvelut/Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Sosiaalityö

Tehtävän kuvaus: Haemme mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasohjaukseen ennakkoluulotonta mielenterveys- ja päihdetyön kokemusta omaavaa sosiaaliohjaajaa. Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluntarvetta, ohjata asiakkaat oikea-aikaisiin palveluihin (asumispalvelut ja laitoskuntoutus), koordinoida palvelukokonaisuuksia ja arvioida asiakkaiden hoidon ja kuntoutumisen edistymistä. Työryhmään kuuluvat johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaaliohjaajaa, sosiaalityöntekijä, kaksi sairaanhoitajaa sekä etuuskäsittelijä. Työ sisältää palvelutarpeen arviointia, verkostotyötä, ohjausta ja neuvontaa sekä päätöksenteon valmistelua. Sosiaaliohjaaja osallistuu aktiivisesti, SAP -työryhmien työskentelyyn, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien verkostotapaamisiin kuntoutuksen ja/tai asumisen aikana sekä palveluntuottajien kanssa tehtävään yhteistyöhön asiakastyössä. Työ on itsenäistä ja monipuolista. Tarjoamme moniammatillisen työyhteisön tuen, ryhmämuotoisen työnohjauksen, Espoon henkilöstöedut kuten 100 ilmaista uintikertaa vuodessa sekä työmatkaedun. Tehtävä edellyttää liikkumista palveluntuottajien luona, joten ajokortti on suotava.


Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään kokemusta asiakastyöstä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa sekä valmiutta liikkuvaan työhön.

Arvostamme kehittävää ja itsenäistä työotetta, kokemusta moniammatillisesta tiimityöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja joustavuutta.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 2500,88 €/kk
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Työaika: 38h 45min/viikko


Espoossa mielenterveys- ja päihdepalvelut on yhdistetty samaan terveyspalveluihin kuuluvaan yksikköön. Tavoitteenamme on edistää mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ja näiden ongelmien samanaikaista hoitoa. Koemme tärkeäksi varmistaa eheän palvelukokonaisuuden kaikille asiakasryhmille. Palvelut suunnitellaan asiakkaiden tarpeista lähtien moniammatillisena yhteistyönä. Espoo on savuton työpaikka. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Lisätietoja tehtävästä
Johtava sosiaalityöntekijä Auri Lyly-Falk
040 630 8500
auri.lyly-falk@espoo.fi

Palvelupäällikkö Malena Segercrantz
046 877 2077