(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.12.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaaliohjaajaa Malmin sairaalaan alkaen 1.1.2019. Kyseessä on sijaisuus 30.6.2019 saakka.

Malmin sairaala on yksi Helsingin sairaaloista. Helsingin sairaalan sosiaaliohjaajalla on tärkeä rooli sosiaalihuoltolain mukaisesti potilaan ja heidän omaistensa neuvonnassa, ohjauksessa ja tukemisessa palvelujen käytössä sekä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on potilaiden hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen vahvistamalla heidän elämänhallintaansa ja toimintakykyänsä.

Sairaalan sosiaaliohjaukseen sisältyy paljon palveluneuvonnan ja ohjauksen tehtäviä. Työnkuva pitää sisällään potilaiden ja heidän omaistensa ohjaamista, sosiaaliturvan kartoittamista sekä potilaiden tilanteiden selvittelyä ja järjestelyä yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Työhön sisältyy myös verkostotyöskentelyä.

Helsingin sairaaloissa on toteutettu tehtävärakennemuutos, jossa sosiaaliohjaajien ammattikunta on tuotu jakamaan sairaaloissa tehtävää sosiaalialan työtä yhdessä sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sosiaaliohjaajan tehtävän hoitaminen tarjoaa mahdollisuuden toimia mukana uuden toimintamallin luomisessa ja sosiaalialan työn asiakasprosessien kehittämisessä.

Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Hae tehtävää helsinkirekry.fi -sivuston kautta. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§, 32§) mukainen sosionomin kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.Luemme eduksi


Työtehtävän hoito edellyttää kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Hakijalta edellytämme kykyä soveltaa annettuja ohjeita, hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa palvelukentän ja prosessien toimintaa.