(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaaliohjaajaa Ryhmämuotoiseen päihdeavokuntoutukseen, joka on osa Helsingin kaupungin päihdepalveluita. Ryhmämuotoinen avokuntoutus tarjoaa tiivistettyä avohoitoa täysi-ikäisille helsinkiläisille, jotka tarvitsevat kuntoutusta päihderiippuvuussairauteen ja siihen kytkeytyviin lieveilmiöihin. Avokuntoutukseen ohjaudutaan pääasiassa kaupungin päihdepoliklinikoilta.

Ryhmämuotoisen avokuntoutuksen toiminta perustuu toipumissuuntautuneeseen viitekehykseen, voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, verkostotyöhön ja vertaistukeen. Ryhmämuotoinen kuntoutus pitää sisällään kolme ohjelmaa, joiden sisältö on kohdennettu toipumisen eri vaiheissa oleville asiakkaille. Kuntoutus toteutuu viitenä päivänä viikossa pitäen sisällään riippuvuuteen ja toipumiseen liittyvää ryhmäohjelmaa, psykoedukaatiota, kotitehtäviä, psykofyysisen fysioterapian ryhmiä, toiminnallisia ryhmiä ja vertaistukea. Ohjelmassa on yhteisöllisiä elementtejä, mm. osana kuntoutusohjelmaa tehdään yhteinen lounas.

Haemme sosiaaliohjaaja työryhmäämme, johon kuuluu yhteensä kuusi sosiaaliohjaajaa, vastaanottotyöntekijä, toimintaterapeutti, tanssi- ja liiketerapeutti sekä fysioterapeutti. Tehtävät on jaettu eri ammattiryhmien kesken. Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat kuntoutusohjelmissa tapahtuvien ryhmäkeskustelujen ja kotitehtävien ohjaaminen sekä yhteisöllisen ruokailun organisointi. Lisäksi sosiaaliohjaajat tapaavat asiakkaita yksilöllisesti esimerkiksi alku- ja loppuneuvottelujen merkeissä.

Työnohjaus on järjestetty. Työsuhde alkaa 1.1.19 tai sopimuksen mukaan.

Haastattelut pyritään pitämään pääsääntöisesti 3.12. ja 5.12.18

Hae paikkaa osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
Luemme eduksi


päihderiippuvuuden ja siihen kytkeytyvien ilmiöiden hyvää tuntemusta, kokemusta päihdetyöstä, hyviä vuorovaikutustyötaitoja ja kokemusta ryhmien ohjaamisesta sekä kiinnostusta työn kehittämiseen ja yhteisölliseen työhön.