(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.10.2018

Tehtävän kuvaus


Kampin palvelukeskus toimii Helsingin keskustassa. Pääosin asiakkaina ovat helsinkiläiset ikäihmiset, myös työttömät saavat tulla. Asiakkaita on n. 1 000/pv. Henkilökunnan työpanos kohdennetaan enemmän tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluun. Palvelukeskuksessa toimii n. 160 vapaaehtoista sekä lukuisia järjestöjä ja muita toiminnan järjestäjiä.

Sosiaaliohjaaja työssä korostuu kotona asuvien ikäihmisten arjen tukeminen. Sosiaaliohjaaja toteuttaa tuettua ryhmätoimintaa, tukee ja ohjaa asiakkaita, antaa palveluneuvontaa ja osallistuu tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tärkeitä asiakasryhmiä ovat muistisairaat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä yksinäiset. Palvelukeskusten sosiaaliohjaajat toimivat osana ikäihmisen palveluneuvonnan prosessia ja tekevät kiinteää yhteistyötä Seniori-infon kanssa.

Kampin palvelukeskuksessa pyritään lisäämään ruotsinkielistä toimintaa, siinä työssä sosiaaliohjaajilla on tärkeä rooli. Etelän palvelualueella kokeillaan lähialuemallia, jossa työntekijät tekevät työtä yli yksikkörajojen.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.
Luemme eduksi


. Hyvän ruotsinkielen taidon, työhön kuuluu ruotsinkielistä ryhmänohjausta ja palveluneuvontaa.
. Hyvät tiedot ikäihmisten palveluista.
. Hyvät ryhmänohjaustaidot ja mahdollinen koulutus: ystäväpiiri, senioripysäkki tms.