(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2018

Tehtävän kuvaus


Perheoikeudelliset asiat kuuluu Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut palvelukokonaisuuteen ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen sekä adoptioon ja avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden selvittämiseen liittyviä asioita. Perheoikeudellisiin asioihin on keskitetty myös kunnan kustannuksella sijoitettujen lasten asiakasmaksulain mukaisten perintäpäätösten tekeminen.

Haemme sosiaaliohjaajaa adoptiotyöryhmään. Työryhmässä on kaksi sosiaaliohjaajaa, kolme sosiaalityöntekijää, toimistosihteeri sekä johtava sosiaalityöntekijä. Lakisääteisen adoptioneuvonnan lisäksi työryhmässä hoidetaan toistaiseksi kansainvälistä adoptiopalvelua.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin työryhmässä kuuluu adoption jälkeinen tuki ja seuranta sekä seurantaraporttien, lausuntojen ja suositusten laadinta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyö perheen verkoston sekä eri adoptiotoimijoiden kanssa. Sosiaaliohjaaja toimii asiantuntijana adoptioasioissa sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköissä sekä päivähoidossa ja kouluissa. Työtä tehdään enimmäkseen perheiden kotona yleensä parityönä toisen sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän kanssa. Työn tukena ovat työryhmän muut jäsenet sekä säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


aiemman kokemuksen adoptio- tai sijaisperheiden kanssa työskentelystä, kansainvälisen adoption tuntemuksen sekä kokemuksen erityistarpeisten lasten perheiden kanssa työskentelystä. Luemme eduksi myös tyydyttävän suullisen ruotsin- ja englanninkielen taidon.