(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2018

Tehtävän kuvaus


Tehtävät koostuvat lastensuojelun mukaisesta tehostetusta perhetyöstä ja sosiaalihuoltolain mukaisesta perhetyöstä Vuosaaren perhekeskuksen alueella. Perhetyöntiimiin kuuluu vastaava ohjaaja ja 12 sosiaaliohjaajaa/ohjaajaa. Tiimissämme on paljon kokemusta ja ammattitaitoa.

Perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun tai sosiaalihuoltolain asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia yhdessä koko perheen kanssa sekä perheenjäsenten kanssa erikseen. Se on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työtä. Perhetyön painopiste on lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa, vanhemman ja perheen arjen hallinnan lisäämisessä, vanhemman tukemisessa vanhemmuuden eri osa-alueilla sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesimies, tiimin jäsenet, parityöskentely, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.
Luemme eduksi


kokemusta työskentelystä lastensuojelun asiakasperheiden kanssa, mielellään lastensuojelun perhetyöstä. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä.