(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.9.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme sosiaaliohjaajaa vammaisten sosiaalityöhön eteläiseen toimipisteeseen Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen.

Vammaisten sosiaalityön eteläisessä toimipisteessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa työskentelee vammaistyön sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä toimistosihteereitä, yhteensä noin 30 henkilöä. Kehitysvammahuollon työryhmässä on neljä sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaaliohjaaja vastaa vammaistyön perhehoidon toteutumisesta yhdessä sosiaalityöntekijän työparina. Sosiaaliohjaaja toimii perhehoitajien tukena ja vastaa mm. toimeksiantosopimusten tekemisestä. Sosiaaliohjaaja toimii laitoshoidossa olevien helsinkiläisten kehitysvammaisten asiakkaiden sosiaaliohjaajana ja vastaa laitoshoidon purkuun liittyvistä sosiaaliohjaajan tehtävistä mm. asiakkaille sopivien asumispalveluiden järjestämisestä ja päätösten tekemisestä. Sosiaaliohjaajalla on myös ryhmäkodeissa asuvia asiakkaita.

Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluu myös vammaistyön lyhytaikaishoidon koordinointi.

Työ on liikkuvaa, ja meillä on liikkuvaan työhön soveltuvat työvälineet, kuten kannettava tietokone ja älypuhelin. Myös etätyön tekeminen sovitusti on mahdollista. Kannustamme osallistumaan koulutuksiin ja oman työn kehittämiseen.

Hakemukset toivotaan ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmän kautta helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13). Kuoreen tunnus 7-1593-18.

Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virka: Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Kokemusta perhehoidosta, kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä ja viranhaltijapäätösten teosta tai valmistelusta sekä sujuvaa kirjoittamista.