(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.8.2018

Tehtävän kuvaus


HELppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. HELppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella.

HELppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot:

. ikääntyneiden neuvonta
. ohjaus
. laaja-alainen palvelutarpeen arviointi
. palveluohjaus
. palveluiden järjestäminen
. päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työ sisältää asiakkaiden laaja-alaista palvelutarpeen arviointia. Tehtävänä on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin. Työssä on tärkeää osata sekä moniammatillinen tiimityö että kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Eduksesi katsotaan iäkkäiden laajan palveluverkoston tuntemus sekä Helsingin kaupungin palveluiden tuntemus.

Haemme erityisesti yli 65 vuotiaiden asiakkaidemme taloudellisten tilanteiden selvittelyn osaajaa. Edellytämme osaamista ja kokemusta ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen päätösten valmistelusta ja päätöksenteosta. On tärkeää että hallitset myös Kelan etuudet ja osaat ohjata asiakkaita heidän tarvitsemissaan palveluissa. Toivomme myös osaamista asiakasohjauksen kriisitiimin työstä sekä kokemusta päivätoiminnan koordinointityöstä.

Työssäsi sinua tukee koko moniammatillinen tiimimme, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia ja kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjasyksikön esimies.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Tehtävä täytetään 1.9.2018 alkaen.

Joustava työaika tukee työnsuunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL: n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Asiakkaaksi tulon ensiaskeliin pääset tutustumaan ilmoituksen kohdasta "linkki lisätietoihin".

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Muussa tapauksessa kirjallinen hakemus lähetetään osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1378-18. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


gerontologisen ja sosiaaligerontologisen osaamisen, Helsingin vanhuspalvelujen palvelurakenteen ja hoitoketjujen hahmottamisen ja alueellisten palveluyksiköiden tuntemuksen sekä toimeentulotukiosaamisen, kriisityön osaamisen ja päivätoiminnan prosessien hallinnan.