(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.8.2018

Tehtävän kuvaus


Kiinnostaako työskentely välittömässä asiakaspinnassa aikuissosiaalityössä? Haluatko olla kehittämässä Helsingin sosiaalineuvonnan palveluita asiakkaille osana kehittämismyönteistä tiimiä? Haemme nyt henkilöä vakinaiseen virkasuhteeseen Myllypuron palvelupisteeseen. Hakemallamme henkilöllä tulee olla myös muutosvalmiutta siirtyä akuutistikin toiseen sosiaalineuvonnan palvelupisteeseen sijaistustapauksissa.

Sosiaalineuvonnassa työskentelee 12 sosiaaliohjaajaa ja esimiehenä johtava sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaajat työskentelevät viidessä eri palvelupisteessä (Haagan palvelupiste, Kalasataman terveys-ja hyvinvointikeskus, Malmin palvelupiste, Myllypuron palvelupiste ja Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskus). Sosiaalineuvonnan tiimi on pieni ja ketterästi kehittyvä, joten työtilanteet ja työolosuhteet saattavat muuttua nopeastikin.

Työtehtävinä on tarjota neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalvelujen tarpeessa oleville asiakkaille ajanvarauksettomilla vastaanotoilla palvelupisteissä, jalkautumalla yhteistyökumppaneiden toimitiloihin, puhelimitse sekä syyskuusta 2018 lukien myös chatissa. Sosiaalineuvonta on mukana terveys ja hyvinvointikeskuksien mukaisessa yhteistyössä, jossa asiakasohjausta voidaan tehdä sosiaalitoimen ja terveysasemien välillä.

Sosiaalineuvonnan asiakastyössä tehdään arvio asiakkaan tilanteesta ja annetaan ohjausta tarvittaviin jatkopalveluihin. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki toimivat työvälineenä asiakkaiden tilanteessa. Sosiaalineuvonnan työtä tilastoidaan jokaisen sosiaaliohjaajan toimesta päivittäin ja tämän pohjalta kehitetään tiimin työtä. Valittavalla henkilöllä tuleekin olla kiinnostusta oman työn kehittämiseen tilastoinnin avulla.

Tiimin työtä kehitetään jatkuvasti tulevaisuuden Sotea kohden. Sosiaalineuvonnan työssä pääset olemaan mukana kehittämässä työtä aitiopaikalla!

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1342-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


Erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä valmiutta toimia nopeastikin muuttuvissa tilanteissa.