(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.8.2018

Tehtävän kuvaus


Etelän aikuissosiaalityön tiimi 2:ssa on haettavana sosiaaliohjaajan vakinainen virka 1.9.2018 lukien.

Sosiaaliohjaaja työskentelee yli 30-vuotiaiden asiakkaiden parissa sekä itsenäisesti että parityönä sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaaliohjaaja tekee asiakkailleen palvelutarpeen arviointeja ja suunnitelmia. Työhön sisältyy jalkautuvaa työtä muun muassa kotikäynteinä sekä työskentelyä monialaisissa verkostoissa. Sosiaaliohjaaja vastaa välitystiliasiakkaiden asioiden hoidosta sekä siihen liittyvästä päätöksenteosta ja suunnitelmasta. Lisäksi sosiaaliohjaaja tekee täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Etelän aikuissosiaalityö 2 tiimiin kuuluu viisi sosiaalityöntekijää, seitsemän sosiaaliohjaajaa, kaksi etsivää lähityötä tekevää sosiaaliohjaajaa ja johtava sosiaalityöntekijä. Työpiste sijaitsee uudessa Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa, osoite Työpajankatu 14 A.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, monipuolista työkokemusta, Helsingin palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta sekä avointa ja reipasta työskentelyotetta. Tarjoamme liukuvan työajan, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut, kuten työsuhdematkalipun, lounasedun ja liikuntapalveluja sekä mahdollisuuden kehittää omaa työtä ja työnkuvaa.

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus 7-1338-18. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §, 32 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.


Luemme eduksi


aiemman työkokemuksen aikuissosiaalityöstä sekä välitystiliasiakkaiden kanssa työskentelystä ja asiakastietojärjestelmien AtjWebin ja ATJNetin hyvän hallinnan.