(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.6.2018

Tehtävän kuvaus


HELppiSeniori on osa valtakunnallista keskitettyä asiakas -ja palveluohjauksen toimintamallia. Aloitimme keskitetyn asiakasohjaustoiminnan 1.2.2018. HELppiSeniorin asiakasohjausyksiköt toimivat neljällä palvelualueella.

HELppiSenioriin on keskitetty seuraavat toiminnot:

. ikääntyneiden neuvonta
. ohjaus
. laaja-alainen palvelutarpeen arviointi
. palveluohjaus
. palveluiden järjestäminen
. päätöksenteko sekä palvelukokonaisuuksien koordinointi

Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti. Kehittämistavoitteenamme on vahvistaa asiakaslähtöistä yhteistyötä kaupungin sisällä mm. gerontologisen sosiaalityön, kotihoidon ja sairaaloiden kanssa sekä aktiivisesti laajentaa yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työsi on pääsääntöisesti asiakkaiden palvelutarpeen arviointien tekoa ja tehtävänäsi on varmistaa, että asiakas ohjataan mahdollisimman sujuvasti tarvitsemansa tuen ja palvelun piiriin.

Toivomme sinulta lisäksi toimeentulotukiasioiden osaamista ja kokemusta asiakkaiden taloudellisen tilanteen selvittelystä. Toimit myös osana kriisitiimiä yhdessä sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Työssäsi sinua tukee koko moniammatillinen tiimimme, johon kuuluu sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, geronomi ja kotihoidon ohjaaja sekä asiakasohjasyksikön esimies.

Odotamme sinulta avointa ja innostunutta asennetta sekä kykyä oppia uutta yhdessä samanhenkisen tiimin kanssa. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Tehtävä täytetään 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Joustava työaika tukee työnsuunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Helsingin kaupungin työntekijänä nautit laajoista koulutusmahdollisuuksista ja muista työsuhde-eduista. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa. Tarjoamme käyttöösi myös HSL: n työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua tarkemmin osoitteessa helsinkirekry.fi.

Asiakkaaksi tulon ensiaskeliin pääset tutustumaan ilmoituksen kohdasta "linkki lisätietoihin".

Jätä hakemus helsinkirekry.fi kautta.

Kelpoisuusehto


Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Luemme eduksi


gerontologisen ja sosiaaligerontologisen osaamisen, Helsingin vanhuspalvelujen palvelurakenteen ja hoitoketjujen hahmottamisen sekä palveluyksiköiden tuntemuksen.