(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, vieraskielisten neuvontapiste
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Espoon kaupunki on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitelusta kaupungin neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämiseen erityisesti vieraskielisten näkökulmasta. Hankkeessa nykyistä kaupunkilaisille tarjottavaa yleisneuvontaa syvennetään liittämällä yleisneuvonnan rinnalle eri tulosyksiköiden erityisosaamista.

Neuvontapisteen sosiaaliohjaaja antaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
käytettävissä olevista palveluista, niiden saamisen ehdoista sekä tukea myös palvelujen ja etuuksien hakemisessa ja käyttämisessä. Työssä korostuu sosiaaliturvaetuuksien ja palvelujärjestelmän hyvä hallinta. Neuvontapisteellä keskeiset palvelut tuodaan 'yhden luukun periaatteen' mukaisesti samaan paikkaan yli hallinnollisten rajojen, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti siten, että yhteinen asiakas ja hänen kannustaminen omatoimisuuteen on keskiössä.

Sosiaaliohjaaja työskentelee osana monialaista tiimiä, johon kuuluu muun muassa varhaiskasvatuksen, perhe- ja sosiaalipalveluiden sekä työllisyyspalveluiden osaajia. Lisäksi sosiaaliohjaaja tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden palvelutorilla sijaitsevien palveluiden kanssa.

Kyseessä on uusi projekti, joten hakijalla on hyvä olla intoa uuden kehittämiseen.
Hankken nykyinen rahoituskausi on 1.9.2020-31.8.2021. Projektille haetaan jatkoa. On siis mahdollista, että tehtävä jatkuu 31.8.2021 jälkeen jos rahoitus varmistuu.

Työpaikan nimi: Espoon neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen/ maahanmuuttajat

Työaika: 38 h 15 min viikossa

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:
- kykyä kehittää uutta
- hyvää paineensietokykyä
- kielitaitoa (vähintään suomi & englanti)
- kykyä ottaa tilanteita nopeasti haltuun
- hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja
- hyviä IT-taitoja

Arvostamme että osaat suhtautua muutoksiin avoimen innostuneesti ja sinulla on taitoa löytää uusia ratkaisuja arjen työhön. Ymmärrys nykypäivän työelämän muutoksia kohtaan ja into kehittyä työn mukana auttavat menestymään tässä tehtävässä. Meillä autetaan työkavereita, joten jaat mielelläsi osaamistasi ja kannustat muita uuden oppimisessa. Kielitaito ja ymmärrys kulttuurisensitiivisestä kohtaamisesta auttavat tehtävän hoitamisessa.

REKRYTOINNIN AIKATAULU:
Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan videohaastatteluna. Videohaastatteluihin kutsutaan heti hakuajan päätyttyä.
Videohaastattelut toteutetaan ajalla 27.-31.1.2021.
Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään TEAMS-sovelluksella ke 3.2.2021.

TYÖPAIKAN TIEDOT:
Espoon neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen/vieraskieliset on TEM:n rahoittama hanke, joka toimii Konsernihallinnon Asiointi-yksikön alla poikkihallinnollisesti. Hanke toimii kaupungin asiointipalveluissa ja fyysisesti Iso Omenan palvelutorilla.

Työtehtävä on hallinnollisesti osa Maahanmuuttajapalveluita. Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa ja tarjoaa kotoutumista tukevia palveluja Espooseen muuttaville pakolaisille. Asiakasryhmiä ovat turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit, ns. paperittomat asiakkaat sekä alaikäisenä yksin tulleet. Yksikössämme toimii viisi sosiaalityön tiimiä. Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3 (lähellä kauppakeskus Iso Omenaa).