(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Uusien asiakkaiden palvelut, lapsiperheiden tiimi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Uusien asiakkaiden palvelut

Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa


Vantaan perhepalvelut hakee uusien asiakkaiden palvelut –yksikköön lapsiperheiden tiimiin sosiaaliohjaajaa 1.6.2019 alkavaan virkasuhteeseen.

Vantaa kehittää sosiaalityön toimintaa ja palveluketjuja uuden sosiaalihuoltolain hengessä. Tavoitteena on, että palveluissa panostetaan aikaisempaa vahvemmin asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä asiakkaan omaa osallisuuteen hänelle sopivien palvelujen löytymiseksi.

1.8.2017 aloittanut uusien asiakkaiden palvelut –yksikkö koostuu kolmesta tiimistä: yhdestä aikuisasiakkaiden tiimistä ja kahdesta lapsiperheiden tiimistä. Jokaisella tiimillä on oma lähiesimies. Yksikkö vastaa perhepalveluiden uusien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista. Lapsiperheiden tiimin sosiaalityöntekijä arvioi tarvittaessa myös mahdollisen lastensuojelun tarpeen.

Nyt haussa oleva virka sijoittuu lapsiperheiden tiimiin. Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottopyyntöjen käsittely sekä toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia yhdessä verkostojen kanssa. Sosiaaliohjaaja vetää itsenäisesti omien asiakkaidensa palvelutarpeen arvioinnin prosessia, jos kyseessä ei ole erityistä tukea tarvitseva tai lastensuojelun tarpeen arviointia tarvitseva asiakas. Sosiaaliohjaaja toimii tarvittaessa myös sosiaalityöntekijän työparina, kun arvioidaan lastensuojelun tuen tarvetta.

Työpiste sijaitsee Tikkurilan Vernissakadun sosiaalipalvelut Versossa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä.

Edellytämme vankkaa lastensuojelukokemusta ja kokemusta sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittämismyönteistä työotetta. Työ on laaja-alaista, nopeatempoista ja vaihtelevaa. Työ vaatii oman työn organisoimisen taitoja ja paineensietokykyä.

Arvostamme kokemusta verkostoyhteistyöstä sekä uusien toimintojen kehittämisestä.

Tervetuloa rakentamaan uutta entistä ehompaa Vantaata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti!


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus).

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2676,95 euroa/kk

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1
Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka
Työaika: 38 h 45 min/viikko


Yhteystiedot:
Johtava sosialityöntekijä
Nordqvist Elina
elina.nordqvist@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.