(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, uusien asiakkaiden palvelut, aikuisten tiimi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.9.2018

Määräaikainen virka alkaen 10.10.2018 (päättyy 09.10.2019)
Hakuaika päättyy 25.09.2018  kello 16:00
Uusien asiakkaiden palvelut, Vernissankatu 8 C 01300 Vantaa
Sosiaali- ja terveydenhuolto, Perhepalvelut

Vantaan perhepalvelut hakee uusien asiakkaiden palvelut –yksikköön sosiaaliohjaajaa aikuisten tiimiin. Viransijaisuus on ajalle 10.10.2018 - 9.10.2019.

Vantaalla on lähdetty kehittämään sosiaalityön toimintaa ja palveluketjuja uuden sosiaalihuoltolain hengessä. Tavoitteena on, että palveluissa panostetaan aikaisempaa vahvemmin asiakkaan kokonaistilanteen arviointiin, neuvontaan ja ohjaukseen sekä asiakkaan omaa osallisuuteen hänelle sopivien palvelujen löytymiseksi.

1.8.2017 aloittanut uusien asiakkaiden palvelut –yksikkö koostuu kolmesta tiimistä: yhdestä aikuisasiakkaiden tiimistä ja kahdesta lapsiperheiden tiimistä. Jokaisella tiimillä on oma lähiesimies. Yksikkö vastaa perhepalvelujen uusien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sekä sosiaalihuoltolain mukaisesta palvelutarpeen arvioinnista. 

Sosiaaliohjaajien tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukaisten yhteydenottopyyntöjen käsittely sekä toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia yhdessä verkostojen kanssa. Sosiaaliohjaaja vetää itsenäisesti omien asiakkaidensa palvelutarpeen arvioinnin prosessia, jos kyseessä ei ole erityistä tukea tarvitseva asiakas. 
Sosiaaliohjaajan työtehtäviin kuuluu myös puhelinneuvontaa sekä neuvontaa asiakkaille ilman ajanvarausta.
Työpiste sijaitsee Tikkurilan Vernissakadun sosiaalipalvelut Versossa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Tavoitteena on ottaa käyttöön uusia työtapoja ja –menetelmiä sekä tutkia niiden vaikuttavuutta. 

Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittämismyönteistä työotetta. Työ on laaja-alaista, nopeatempoista ja vaihtelevaa. Työ vaatii oman työn organisoimisen taitoja ja paineensietokykyä. 
Arvostamme kokemusta verkostoyhteistyöstä, uusien toimintojen kehittämisestä sekä arviointityöstä.

Työnohjaus on järjestetty.

Tervetuloa rakentamaan uutta entistä ehompaa Vantaata kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti! 

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).

Kelpoisuusehto:  Laki 817/2015 8 § mukainen laillistus.

Lasten (alle 18 vuotta) kanssa työskentelevien tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää lainmukainen ote rikosrekisteristä.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Lisäksi edellytämme: Työkokemusta alalta.

Työsuhteen tietoja:
Peruspalkka: 2676,95 €/kk
Työaika: 38h 45min / vko

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.