(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Tuettu asuminen ja työtoiminta
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.1.2021

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Tuettu asuminen ja työtoiminta

Koisotie1-3, 01300 Vantaa ja Näätäkuja 4, 01480 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 15.02.2021 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme joukkoomme sosiaaliohjaajaa 

Haluatko osaltasi edistää vantaalaista hyvinvointia? Onko sosiaalinen kuntoutus tuttua, entä asumissosiaalisen työn periaatteet? Onko kuntouttava työote sinulle ominainen?

Työskentelisit Tuetun asumisen ja työtoiminnan yksikössä, 10 muun sosiaalialan ammattilaisen kanssa. Tuotamme määräaikaista eriasteisesti tuettua asumista vantaalaisille asunnottomille. Työpajatoiminta puolestaan tarjoaa asumisyksiköissä asuville asukkaille toiminnallista sosiaalista kuntoutusta. Työyhteisömme arvostaa ja asiakastyö vaatii iloista asennetta, vastuunottokykyä, joustavaa työotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Asumispalvelut ja työtoiminta tukevat asiakkaan sosiaalista toimintakykyä, asumisen taitoja sekä ennaltaehkäisevät eriarvoistumista. Työ on tavoitteellista ja palveluissa olon aikana etsitään keinoja, joilla ehkäistään asunnottomuuden uusiutumista ja kroonistumista yhteistyössä asiakkaan kanssa.


Työsi keskeiset osa-alueet:

  • arviointi ja selvittely
  • neuvonta ja ohjaus
  • sosiaaliohjauksen suunnitelman laatiminen
  • suunnitelman mukainen työskentely
  • asiantuntijana toimiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa


Erityistä huomiota tehtävässä vaatii:

  • kyky kohdata eri ikäisiä ja monenlaisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita mm. päihde, mielenterveys, maahanmuuttajat jne. 
  • on myös hyvä huomioida, että työssä voi joutua kohtaamaan vaativiakin vuorovaikutustilanteita


Toimintaamme ohjaavat Vantaan kaupungin arvot: avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Nojaudumme myös vahvasti sosiaalialan ammattietiikkaan, joissa korostuu ihmisoikeudet, ihmisarvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Jokaisella on oikeus omaan kotiin!

Meillä on käytössä Apotti, joka edesauttaa työn suunnitelmallisuutta ja edistää asiakkaan ja henkilökunnan välistä vuorovaikutusta.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus) 

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2430,24 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta, Valitulta henkilöltä voidaan pyytää todistus suoritetusta huumausainetestistä.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko, sisältää ilta ja viikonlopputyötä


Yhteystiedot:

Tuetun asumisen ja työtoiminnan esimies

Wallenius Arja

0503121996

arja.wallenius@vantaa.fiVantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.