Sosiaaliohjaaja (sosionomi, geronomi), Geriatrinen keskus, määräaikainen

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä