(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, sijaisuus, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.11.2020

Oletko kiinnostunut työskentelemään ammattitaitoisessa ja kasvavassa tiimissä? Haluatko kehittää uutta ja päästä mukaan koko yksikön ja lapsiperhepalvelujen kehittämistyöhön? Tule meille sosiaaliohjaajaksi! Haemme sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen virkaan alkaen 21.12.2020 tai sopimuksen mukaan. Virka sijoittuu Leppävaaran tiimiin.

Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhetyö Espoossa on jaettu ensiarviointiin ja suunnitelmalliseen työhön. Ensiarvioinnissa sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan kanssa ensiarvion ja vastaa monialaisesta yhteistyöstä sekä antaa palveluohjausta ja neuvontaa. Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä tai sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa ja toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Avoinna oleva virka sijoittuu suunnitelmalliseen työhön. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistuu erilaisten ryhmien vetämiseen.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö
Työaika: 38h15min / viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:

Hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti, muu kielitaito luetaan hyväksi).

Mahdollisuutta tehdä kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja monialaista työotetta
- ajokorttia
- kokemusta ja koulutusta nepsy-työskentelystä
- ryhmän vetämiseen liittyvää kokemusta ja koulutusta (Ihmeelliset vuodet, Hoivaa ja Leiki, Vahvuutta vanhemmuuteen, Vertti jne.)

Meillä menestyy työntekijä, joka pystyy organisoimaan omaa työtään ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia sekä nauttii itsenäisestä työotteesta.