(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, perhetyö (2 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2021

Tehtävän kuvaus

Haemme kahta kehittämisestä kiinnostunutta sosiaaliohjaajaa sosiaalihuoltolain mukaiseen perhetyöhön. Sosiaaliohjaajat sijoittuvat Malmin toimipisteeseen ja Kallion perhekeskukseen.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on kuntouttavaa ja muutokseen tähtäävää palvelua erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan entistä joustavampaa, oikea-aikaista ja asiakkaan tarpeista lähtevää työskentelyä.

Perhetyötä tarjotaan lapsille (0-18 v.) ja perheille, joiden tilanteeseen tarvitaan vahvaa muutosorientoitunutta tukea, ja joilla on kyky sitoutua suunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan.

Työskentelyllä pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta ja perheen arjessa selviytymistä. Perheen vanhempia tuetaan arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa koetaan haasteita. Verkostoyhteistyöllä tuetaan perhettä löytämään ja vahvistamaan omia läheis- sekä viranomaisverkostojaan.

Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä. Työtä tehdään myös tarpeen mukaan iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyötä toteutetaan perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin yksin yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa.

Työsi tukena ovat tiimin lähiesihenkilö, työnohjaus ja perhetyön tiimi sekä tiivis yhteistyö perhesosiaalityöntekijöiden kanssa.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut (mm. lounas- ja työsuhdematkalippuetu) ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- kokemusta työskentelystä lasten ja heidän perheiden kanssa
- asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa
- hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
- kykyä reflektoivaan työotteeseen

Luemme eduksi:
- kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen
- valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen
- neuropsykiatrisen ja monikulttuurisuusosaamisen
- hyvät dokumentointitaidot
- asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa
- Effica-asiakastietojärjestelmän hallinnan
- valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Perhetyö Itä-etelä: vastaava ohjaaja Taru Paavilainen, p. 040 334 6748 johtava ohjaaja Riitta Korhonen, p. 050 326 9674 Perhetyö Länsi-pohjoinen: vastaava ohjaaja Laura leino, p. 040 673 8938 johtava ohjaaja Marjo Pohjola, p. 050 363 0658

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi