Sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö, vakituinen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.3.2020

Oletko kiinnostunut työskentelemään ammattitaitoisessa ja kasvavassa tiimissä? Haluatko kehittää uutta ja päästä mukaan koko yksikön kehittämistyöhön? Tule meille Espoon perhesosiaalityön perhetyön sosiaalityön tiimiin sosiaaliohjaajaksi.

Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhetyö Espoossa on jaettu ensiarviointiin ja suunnitelmalliseen työhön. Ensiarvioinnissa sosiaaliohjaaja tekee vireilletulon perusteella asiakkaan kanssa ensiarvion ja vastaa monialaisesta yhteistyöstä sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muuhun palveluun. Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä tai sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa ja toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistuu erilaisten ryhmien vetämiseen.

Työ on liikkuvaa ja sitä tehdään pääosin asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä. Perhetyössä on käytössä liukuva työaika arkisin klo 7-19. Työnohjausta järjestetään kuukausittain ja sosiaaliohjaajalla on mahdollisuus etätyöhön. Lisäksi saat tukea esimieheltäsi ja tiimiltäsi.

Asiakasmäärämme kasvaessa toimintamme laajentuu ja haemme uusia työntekijöitä. Tällä hetkellä tarvitsemme erityisesti lisää vauvaperhe- ja neuro-psykiatrista osaamista. Meillä menestyy työntekijä, joka pystyy organisoimaan omaa työtään ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö
Työaika: 38h45min
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Hyvää kielitaitoa (esim. englanti, ruotsi, arabia tai dari).

Kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja monialaista työotetta
- ajokorttia
- kokemusta ja koulutusta vauvaperhetyöstä
- kokemusta ja koulutusta nepsy-työskentelystä
- ryhmän vetämiseen liittyvää koulutusta (Ihmeelliset vuodet, Hoivaa ja Leiki, Vahvuutta vanhemmuuteen, Vertti jne.)

Perhesosiaalityö on osa Lapsiperheiden hyvinvointipalveluita. Perhesosiaalityö sisältää lapsiperheiden kotipalvelun, perhetyön ja erityisen tuen sosiaalityön tiimit.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot