(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö, perhetyö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.11.2020

Oletko kiinnostunut työskentelemään ammattitaitoisessa ja kasvavassa tiimissä? Haluatko kehittää uutta ja päästä mukaan koko yksikön ja Espoonlahden lapsiperhepalvelujen kehittämistyöhön? Tule meille sosiaaliohjaajaksi! Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhetyö Espoossa on jaettu ensiarviointiin ja suunnitelmalliseen työhön. Ensiarvioinnissa sosiaaliohjaaja tekee asiakkaan kanssa ensiarvion ja vastaa monialaisesta yhteistyöstä sekä antaa palveluohjausta ja neuvontaa. Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä tai sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa ja toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistuu erilaisten ryhmien vetämiseen.

Työ on liikkuvaa ja sitä tehdään pääosin asiakkaan luona. Perhetyössä on käytössä liukuva työaika. Tiimit osallistuvat työnohjaukseen ja etätyö on mahdollista. Lisäksi saat tukea esimieheltäsi ja tiimiltäsi. Työntekijöidemme mielestä meille kannattaa hakea töihin, sillä työnkuva on todella monipuolinen, saa olla kehittämässä uutta ja myös kokenut osaaja oppii uutta. Työyhteisö on monikulttuurinen ja toisiaan arvostava. Tiimeissä on hyvä ilmapiiri ja tiimiläiset auttavat toinen toisiaan sekä saavat esimiehiltä tukea työhönsä. Työntekijä pääsee kehittämään omaa ammatillista osaamistaan esimerkiksi koulutuksissa.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö

Työaika: 38h 15min / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti, muu kielitaito plussaa)

Mahdollisuutta tehdä kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.


Arvostamme:

- hyviä vuorovaikutustaitoja ja monialaista työotetta
- ajokorttia
- kokemusta ja koulutusta nepsy-työskentelystä
- ryhmän vetämiseen liittyvää kokemusta ja koulutusta (Ihmeelliset vuodet, Hoivaa ja Leiki, Vahvuutta vanhemmuuteen, Vertti jne.)

Meillä menestyy työntekijä, joka pystyy organisoimaan omaa työtään ja hallitsemaan laajoja kokonaisuuksia sekä nauttii itsenäisestä työotteesta.

Perhesosiaalityö on osa Lapsiperheiden hyvinvointipalveluita. Perhesosiaalityö sisältää lapsiperheiden kotipalvelun, perhetyön ja erityisen tuen sosiaalityön tiimit. Tarjoamme palveluitamme myös poikkeusoloissa.