(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Perhesosiaalityö, 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Sosiaaliohjaajan työ koostuu lapsiperheiden ensiarvioinnista ja palveluohjauksesta, palvelutarpeen arvioinneista, perheen kotona tai muussa perheen arkiympäristössä tehtävästä perhetyöstä ja sosiaaliohjauksesta sekä perheen omatyöntekijänä toimimisesta. Vedät erilaisia ryhmiä luontevasti asiakasta kunnioittaen sekä teet tiivistä yhteistyötä muiden perhettä tukevien työntekijöiden ja ammattilaisverkostojen kanssa. Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista. Palvelussuhteen aloitus 25.11.2019, 2.12.2019 sekä 1.1.2020 tai sopimuksen mukaan. Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö Työaika: 38h 45min / viikko Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Arvostamme: monialaista työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa (erityisesti ruotsi), ajokorttia sekä kokemusta vauva- ja lapsiperheiden sekä nuorten kanssa tehtävästä työstä. Perhesosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja monialaista työskentelyä. Kehitämme perhesosiaalityötä yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot