(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja-MDFT-terapeutti, 3 paikkaa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.10.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi
Perhepalvelut/lastensuojelu

Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 04.01.2021 - 30.04.2023


Tarjolla ainutlaatuinen kehittämiseen liittyvä tehtävä nuorten rikoksilla oireilevien parissa! 

Vantaan perhepalveluissa pilotoidaan oikeusministeriön myöntämällä hankeavustuksella Rikoksilla vakavasti oireilevien nuorten toimintamallia (Ri-o nuoret). Hankkeelle on rahoitus 30.4.2023 saakka. Etsimme hankkeeseen kolmea (3) määräaikaista sosiaaliohjaaja ajalle 4.1.2021 – 30.4.2023.  

Hankkeessa pääset mukaan mielenkiintoiseen ja uraauurtavaan, systemaattiseen toimintamalliin vakavasti tai toistuvasti rikoksilla oireilevien nuorten tukemiseksi ja rikoskierteen lopettamiseksi. Toimintamallin kohderyhmänä ovat nuoret, joiden on epäilty syyllistyneen useisiin ja vakavampiin rikoksiin. 

Hankkeessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen sijoittuu lastensuojeluun ja toinen aikuisten ja perheiden palvelujen nuorten yksikköön. Toimintamallit perustuvat kehittämistyöryhmän (OM 2019:26) ehdotukseen ja ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen ensimmäisessä osassa avoinna oleva sosiaaliohjaajan tehtävät sijoittuvat Länsi-Vantaan avohuollon suunnitelmalliseen sosiaalityöhön. 

Hankkeessa perustetaan uusi MDFT-tiimi, jossa työskentelee hankekoordinaattori-sosiaalityöntekijä, MDFT-avainterapeutti sekä kolme MDFT-terapeuttia. Työ on liikkuvaa ja asiakaskunta on koko Vantaan alueelta. MDFT-tiimin työstä vastaa johtava sosiaalityöntekijä. Hankekoordinaattori-sosiaalityöntekijä vastaa hankkeeseen ohjautuvista asiakkaista ja toimii näiden vastuutyöntekijänä. Avainterapeutti vastaa menetelmän ohjauksesta.  

Monimuotoinen perheterapeuttinen työskentely (Multidimensional Family Therapy: MDFT) on intensiivinen, jalkautuva perhe- ja systeemiorientoitunut työtapa lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon avohoidon työntekijöille, jotka työskentelevät laaja-alaisista, monimuotoisista vaikeuksista (käytös- ja päihdehäiriöt) kärsivien 12–19-vuotiaiden nuorten kanssa. MDFT on tiimiperustainen työmalli. Tiimissä on oma menetelmäohjaaja (avainterapeutti) ja tiimi toimii ammatillisena tukena jokaiselle sen jäsenelle. Työntekijöillä on rajallinen määrä asiakkaita kerrallaan.  

Lisätietoa menetelmästä: https:/kasvuntuki.fi/työmenetelmat/mdft/

Valituksi tulleet hakijat koulutetaan MDFT-menetelmään hankkeen aikana. Koulutuksesta vastaa Euroopan MDFT-akatemia, joka sijaitsee Hollannissa. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti etäyhteydellä Covid-19 tilanteen vuoksi. Koulutus on 2,5-vuotinen ja se järjestetään englanniksi.

Työ on pääsääntöisesti päivätyötä riippuen asiakkaiden toiveista ja tarpeista. Työpaikka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella (kehärata). 

Tervetuloa joukkoomme! Kysy rohkeasti lisää. Odotamme hakemustasi! 

Yhteydenotot tai soittopyyntö ensisijaisesti sähköpostitse.   


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyvää englannin kielen taitoa, sillä koulutus järjestetään englannin kielellä.

Luemme eduksi: 

  • kyvyn yksityiskohtaiseen ja kirjalliseen tapaamisten suunnitteluun ja valmisteluun 
  • osuvien välitavoitteiden asettamisen
  • välitavoitteiden saavuttamisen seuraamisen ja korjaamisen 
  • itsenäisen työskentelyn 
  • kyvyn työskennellä yksin asiakkaiden kanssa 
  • verkostoyhteistyötaidot

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2608,16 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 3

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä
Keskinen, Samuel
0407311593
samuel.keskinen@vantaa.fi
Tavoitettavissa 8:00-16:00

MDFT-terapeutti
Jenna Sundholm
jenna.sundholm@vantaa.fi
050-3024363

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.