(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.11.2020

Etsimme innokasta ja motivoitunutta sosiaaliohjaajaa kotouttamistyön asiantuntijaksi työyhteisöömme Espooseen!

Espoo on kokenut ja luotettu toimija kotouttamistyön kentällä Suomessa ja tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää erityisosaamistamme laadukkaiden kotouttamispalveluiden ylläpitämiseksi.

Maahanmuuttajapalvelut vastaanottaa uusia Espooseen muuttavia pakolaisia. Asiakasryhmiä ovat turvapaikkaprosessin kautta oleskeluluvan saaneet henkilöt, kiintiöpakolaiset, ihmiskaupan uhrit sekä alaikäisenä yksin ilman huoltajaa tulleet lapset ja nuoret mukaan lukien jälkihuolto. Työyksikössämme tehdään moniammatillista alkuvaiheen kotouttamistyötä pakolaisstatuksella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kanssa. Vastaamme asiakkaiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä, sosiaaliohjauksesta, palveluneuvonnasta, lähityöstä ja taloudellisesta tukemisesta.

Sosiaaliohjaajan työtehtävät sijoittuvat perheiden tiimiin. Perheiden tiimi vastaa lapsiperheiden kanssa tehtävästä suunnitelmallisesta sosiaalityöstä sekä kotoutumisen tukipalveluista.

Maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluvat kotouttamisvaiheen sosiaali- ja verkostotyö, palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman mukaisen suunnitelmallisen sosiaalityön tekeminen sosiaalityöntekijän työparina sekä neuvonta ja ohjaus. Työhön sisältyy mahdollisesti myös erilaisten kotouttamista edistävien ryhmien koordinointi ja ohjaaminen.

Haastattelut järjestetään etänä Teamsin kautta perjantaina 20.11. ja perjantaina 27.11.2020.


Työpaikan nimi: Espoon Maahanmuuttajapalvelut, Pyyntitie 3, 02230 Espoo

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.

Työtehtäviin kuuluu lisäksi erilaisten ryhmien suunnittelu ja ohjaus. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laajaa palveluverkoston tuntemusta sekä kokemusta perheiden kanssa työskentelystä.

Tarjoamme monipuolisen, ajankohtaisen ja ammatillisesti haastavan työn sekä kehittämismyönteisen ja mukavan työyhteisön.


Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, skype). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen. Lisäksi työntekijöillämme on mahdollisuus etätyöhön kahtena päivänä kuukaudessa.