(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, lastensuojelulaitoksessa
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.3.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, perhepalvelut
Kuntouttavan sijaishuollon yksikkö, Vuorikumpu

Neitsytkuja 5, 01510 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 08.04.2019 tai sopimuksen mukaan -


Haemme kahta sosiaaliohjaajaa Vuorikumpuun.

Vuorikumpu on osa Vantaan lastensuojelun Kuntouttavan sijaishuollon yksikköä. Yksikköön kuuluvat osastot Asola, Harjula ja Vuorikumpu sekä Potkuri-toiminta. Yksikön toimintaa kehitetään Lastensuojelun terapeuttisen laitoskasvatuksen mallinnuksen mukaisesti ( http://www.julkari.fi/handle/10024/132319 ).

Vuorikumpu on kuusipaikkainen yksikkö, jossa on tällä hetkellä 10-17 -vuotiaita lapsia. Vuorikummun kodinomaisuus, strukturoitu arki, koulunkäynnin tukeminen, omaohjaajatyöskentely sekä harrastustoimintaan ohjaaminen ovat tärkeitä kuntoutumista tukevia elementtejä.

Sosiaaliohjaajan tehtäviä ovat lapsen perushoito, huolenpito ja kasvatus sekä vanhempien ja muiden lasten läheisten kanssa tehtävä yhteistyö. Tehtäviin kuuluu myös dokumentointia sekä työskentelyä lapsen ja perheen verkostojen kanssa. Myös kodinhoidolliset työt kuuluvat sosiaaliohjaajan tehtäviin.

Vuorikummussa lapset ja aikuiset kohdataan avoimesti ja jokaista omana itsenään arvostaen. Lapset ja aikuiset jakavat yhteistä arkea ja juhlaa, tämä yhteisöllisyys ja osallisuus tukee lasten kasvamista vastuullisiksi toimijoiksi. Arvostamme aikuisen halua olla aidosti vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja mahdollistaa heille merkityksellisen suhteen luomisen.

Sosiaaliohjaaja toimii osana moniammatilllista työryhmää, johon kuuluvat sosiaaliohjaajien lisäksi lähiesimies sekä Kuntouttavan sijaishuollon yksikön omat psykologi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti. Työryhmällä on säännöllinen työnohjaus.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)


Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme:

- hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

- hyviä vuorovaikutustaitoja

- kokemusta lastensuojelutyöstä

- hygieniapassia

Luemme eduksi:

- ajokortin ja ajotaidon

- halun kehittyä ja olla mukana kehittämässä työtä ja omaa työtehtävää

- toiminnallisten menetelmien osaamisen


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2450,25 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko Jaksotyö


Yhteystiedot:
Yksikön vastaava ohjaaja Lappalainen Seija
040 513 6255

seija.lappalainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15

11.3.-24.3.2019 tiedustelut Heli Jousa, yksikön vastaavan ohjaajan sijainen, 043 826 6636


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.