(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.3.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö

Liljatie 24, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 14.04.2020 tai sopimuksen mukaan - 


Haemme lastensuojelun ammattilaista lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikön vastaanottoperheyksiköön. 

Vastaanottoperheyksikkö (VAPE) on osa Vantaan lastensuojelupalveluiden vastaanottotoiminnan yksikön toimintaa. Työryhmässä on yksikön vastaavan ohjaajan lisäksi kahdeksan (8) sosiaaliohjaajaa, jotka vastaavat vastaanottoperheisiin sijoitettujen lasten (0-17v.) ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelystä sekä yksi (1) vastaanottoperheiden sosiaaliohjaaja, joka vastaa vastaanottoperheiden ohjauksesta ja valvonnasta. Vastaanottoperheitä on toiminnassa mukana tällä hetkellä 24, joissa on sijoituspaikkoja yhteensä neljällekymmenelle (40) lastensuojelullisin perustein sijoitetulle lapselle. Vastaanottoperheet toimivat toimeksiantosopimuksen pohjalta. Toimintaa säätelee lastensuojelulaki ja perhehoitolaki.

Sosiaaliohjaaja tekee selvitystyötä lapsen ja perheen kokonaistilanteesta. Sosiaaliohjaaja osallistuu neuvotteluihin sekä muihin tarvittaviin keskusteluihin, järjestelee perheen tapaamiset ja toimii tapaamisen valvojana tai tukijana, ja pyrkii muodostamaan kokonaiskäsitystä sijoitetun lapsen voinnista ja perheoloista. Sosiaaliohjaaja pyrkii myös tukemaan sekä ohjaamaan biologisia vanhempia vanhemmuudessa vastaanottoperhesijoituksen aikana sekä mahdollisen jatkosijoitusprosessin alkaessa.

Sosiaaliohjaajan työ tapahtuu yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa sekä Vapen vanhemmuustyötä tekevän sosiaaliohjaajan työparina. Sosiaaliohjaaja työskentelee sekä vastaanottoperheen että biologisten vanhempien kanssa. Vastaanottoperheen tukeen kuuluu mm. säännöllinen yhteydenpito sijoitettuun lapseen liittyvissä asioissa puhelimitse ja tapaamisin. Sosiaaliohjaaja myös tukee vastaanottoperheen ja biologisten vanhempien välistä yhteydenpitoa.

Vastaanottoperheyksikön sosiaaliohjaajien lähiesimiehenä toimii yksikön vastaava ohjaaja. Ryhmätyöohjaus ja viikottainen kokousrakenne tukevat työntekijöiden työskentelyä ja jaksamista työssä.

Lasten ja nuorten vastaanottotoiminnan yksikkö on osa Vantaan perhepalveluiden lastensuojelupalveluita. Yksikkö koostuu kahdesta fyysisesti erillään olevasta toimipisteestä Liljatiellä Tikkurilassa ja Tammirinteentiellä Seutulassa.

Vastaanottoperheyksikön työtilat sijaitsevat Liljatiellä Tikkurilassa. 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus).

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Ajokorttia ja autolla ajotaitoa sekä kokemusta lastensuojelusta ja/tai perhetyöstä.

Luemme eduksi: Kokemuksen ja osaamisen perheiden kanssa työskentelystä sekä hyvät vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2576,72 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko 2-vuorotyö (sisältää viikonlopputyötä)


Yhteystiedot:

Yksikön vastaava ohjaaja
Vainio Tuulia
P. 0408476460
tuulia.vainio@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikana

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.