(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja / Lapsiperheiden aikuissosiaalityö
Lapsiperheiden aikuissosiaalityö

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.2.2021

Lapsiperheiden aikuissosiaalityön palvelu on tarkoitettu niille perheellisille aikuisille, joilla on suunnitelmallisen sosiaalityön ja -ohjauksen tarve. Lapsiperheiden aikuissosiaalityön tiimi on moniammatillinen. Tiimissämme työskentelee sosiaaliohjaajia, sosiaalityöntekijöitä ja palveluneuvojia.

Haemme määräaikaista sosiaaliohjaajaa virkasuhteeseen ajalle 1.3.2021-7.1.2022 Lapsiperheiden aikuissosiaalityöhön.

Sosiaaliohjaaja tekee sosiaalihuoltolain mukaisia palvelutarpeen arvioita tuen tarpeessa oleville asiakkaille, antaa monipuolisesti neuvontaa ja ohjausta sekä ohjaa asiakkaita muiden palveluiden pariin. Sosiaaliohjaajalla on itsenäinen päätöksentekovastuu hänelle delegoiduissa viranomaispäätöksissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosionomi.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista kielitaitoa.

Hakijalta toivotaan hyvää asiakkaan tilanteen arviointikykyä, kykyä itsenäiseen asiakastyöhön sekä valmiuksia monialaiseen yhteistyöhön.

Eduksi katsotaan hyvät vuorovaikutustaidot sekä aikaisempi työskentely sosiaalityössä.

Pyydämme, että liität kopion kelpoisuuden osoittavasta tutkintotodistuksesta sähköiseen hakemukseen KuntaRekryyn. Alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. johtava sosiaalityöntekijä Sini Leppänen, puh. 041 730 7192 tai sähköpostitse sini.j.leppanen@tampere.fi

Hakuaika päättyy 25.2.2021.

Hakeminen KuntaRekryn kautta ja ohjeet hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. johtava sosiaalityöntekijä Sini Leppänen, puh. 041 730 7192 tai sähköpostitse sini.j.leppanen@tampere.fi