(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Kuntouttavan sijasihuollon yksikkö/Potkuri
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.2.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Perhepalvelut
Kuntouttavan sijasihuollon yksikkö / Potkuri

Asematie 10

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 30.03.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.07.2020


Haemme sosiaaliohjaajaa Potkuri- työryhmään.

Potkuri -työryhmä on osa Vantaan lastensuojelun Kuntouttavan sijaishuollon yksikköä. Yksikköön kuuluvat Asola, Harjula ja Vuorikumpu osastot sekä Potkuri-työryhmä.

Sosiaaliohjaaja toimii osana moniammatillista työryhmää, johon kuuluvat sosiaaliohjaajien lisäksi heidän lähiesimiehensä sekä Kuntouttavan sijaishuollon yksikön oma psykologi, sairaanhoitaja ja toimintaterapeutit.

Kehitämme Vantaan kuntouttavaa sijaishuoltoa terapeuttisen laitoskasvatuksen orientaation pohjalta, jossa yhtenä kulmakivenä on lasten, nuorten ja heidän läheisten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Orientaatio pohjautuu THL:n julkaisemaan mallinnukseen (Työpaperi 23/2017).

Potkuri -työryhmä työskentelee sijaisperheeseen sijoitettujen, laitoksesta sijaishuollon muutospäätöksellä kotiin palaavien nuorten ja hänen lähiverkostonsa kanssa sekä uutena työmuotona on nuorten itsenäistymistä tukeva asumisharjoittelu, jossa työskentely kohdentuu 16-18 vuotiaiden lastenkodeista itsenäistyvien, huostaanotettujen nuorten kanssa, jotka tarvitsevat vielä vahvaa itsenäistymisen tukea.

Potkurin asiakkaat ovat iältään 12-18 vuotiaita. Työskentely kohdentuu koko perheeseen ja tarkoituksenmukaiseen lähi- ja viranomaisverkostoon

Potkuri -työryhmän sosiaaliohjaaja tukee ja ohjaa asiakasta arjen- ja elämänhallinnassa. Hän kartoittaa osaltaan asiakkaan elämäntilannetta ja tukee asiakasta tavoitteellisesti kuntouttavalla työotteella. Potkuri työryhmän arjen työskentelyssä näkyy nuorten osallisuus, kuuluksi tuleminen, positiivinen asenne sekä toiminnallisuus. 

Työskentely tapahtuu pääasiassa työparin kanssa.Työ edellyttää kuitenkin oma-aloitteisuutta, joustavuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Työ on liikkuvaa ja työskentely tapahtuu nuoren omissa verkostoissa yhteistyössä vanhempien, koulun ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä viranomaisten kanssa. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä taitoja työskennellä moniammatillisessa työyhteisössä.

Työsi tueksi saat hyvän perehdytyksen, innovatiivisen ja kehittämismyönteisen tiimin, työnohjauksen sekä positiivisen ja rennon työympäristön, jossa tehdään työtä sydämellä. Arvostamme Potkurissa aikuisen halua olla aidosti vuorovaikutuksessa nuorten kanssa ja mahdollistaa heille merkityksellisen suhteen luomisen.

Huomioimme myös mahdollisuuden tehdä osa-aikatyötä. Pätevien hakijoiden puuttuessa alan opiskelijat huomioidaan.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaaliohjaaja (Laki 817/2015 8§ mukainen laillistus)

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

•Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa 

•Hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja 

•Hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Luemme eduksi: •ajokortin ja ajotaidon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 2474,75 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min/viikko jaksotyö


Yhteystiedot:

Yksikön vastaava ohjaaja Ström Anu

0503121878

anu.strom@vantaa.fi


Tavoitettavissa klo 8-16


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.