(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, Kuntouttavaan päivätoimintaan
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.8.2020

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Simonkylän päivätoimintakeskus

Simontie 5 B, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 31.08.2020 tai sopimuksen mukaan - 31.12.2020

Hei, haemme joukkomme iäkkäiden päivätoimintaan sosiaaliohjaajan sijaista! Haluatko tulla huipputiimiin töihin?

Kuntouttava päivätoiminta on merkittävä osa Kotona asumisen tuen palvelukokonaisuutta.

Kuntouttavalla päivätoiminnalla edistetään ikäihmisten kotona asumista, luodaan mahdollisuus yksinäisille ikäihmisille kuulua yhteisöön ja tuetaan omaishoitajia järjestämällä päivätoiminnassa vapaapäivämahdollisuus. Kuntouttavaa päivätoimintaa toteutetaan sekä koko- että osapäiväryhmätoimintana.

Sosiaaliohjaaja toimii tiimin vetäjänä, osallistuu asiakastyöhön ryhmissä, vastaa päivätoimintakeskuksen asiakasjonosta ja -prosessista yhteistyössä ohjaajien kanssa. Toiminnan kehittäminen ja palvelun rakentaminen vastaamaan asiakastarpeita on työn keskeisiä tehtäviä.

Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaisesti palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten ja vanhusten päivätoiminnalla, vapaaehtoistoiminnalla ja vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Laki 817/2015 8 § mukainen laillistus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Hyviä vuorovaikutustaitoja ja tiimityötaitoja.

Luemme eduksi: Kokemuksen tiimin vetämisestä ja kiinnostuksen tehdä työtä ikäihmisten parissa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 2430,24 euroa / kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä koeajan pituus on korkeintaan puolet työsuhteen kestosta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 45 min / viikko 


Yhteystiedot:

Päivätoiminnan esimies
Aino Rantanen
P. 0438254069
aino.rantanen2@vantaa.fi
Tavoitettavissa virka-aikana

Leena Lähteenoja-Berg
P. 0503121594
leena.lahteenoja-berg@vantaa.fi
Tavoitettavissa 10.8.20 alkaen 

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.