(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja Espoon Nuorten tukitiimiin
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.11.2019
Kuvaus tehtävästä: Sosiaaliohjaaja Työpaikan nimi: Espoon kaupunki/ Nuorten tukitiimi Työaika: 38 h 45 min Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Tule kanssamme tekemään tärkeää ja innostavaa työtä nuorten parissa! Espoon Nuorten tukitiimi etsii uutta sosiaaliohjaajaa porukkaansa. Tiimissä on viisi sosiaaliohjaajaa ja esimiehenä johtava sosiaalityöntekijä. Olemme osa lastensuojelun palveluita ja pääasiassa asiakkaamme ovat Espoolaisia jälkihuoltoon oikeutettuja 17-25 -vuotiaita nuoria. Jälkihuollon ikärajan noustessa myös työskentely lapsiperheiden kanssa tulee lisääntymään. Teemme tiivistä yhteistyötä jälkihuollon sosiaalityön kanssa, lisäksi yhteistyötahojamme ovat esimerkiksi asumiseen, opiskeluun, päihde- ja mielenterveyspalveluihin sekä muuhun viranomaisasiointiin liittyvät tahot. Työssä vaaditaan rohkeutta puhua vaikeistakin asioista, organisointikykyä, sekä lämmintä ja inhimillistä suhtautumista asiakkaisiin. Toivoisimme sinun olevan innostunut kehittämään jälkihuollon palveluita vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Toimipisteemme sijaitsee Espoon keskuksessa. Työ on kuitenkin liikkuvaa ja pyrimme jalkautumaan nuorten omiin verkostoihin. Työssä saa käyttää omaa luovuuttaan ja monipuolisesti menetelmiä oman osaamisen mukaan. Olisi hienoa jos sinulla olisi jo kokemusta nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä. Tärkeintä on kuitenkin positiivinen ja kehittämismyönteinen asenne sekä avoin mieli. Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Tehtävässä edellytetään: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Arvostamme: Kokemusta lastensuojelusta ja etenkin jälkihuollosta. Lastensuojelu on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä asiakaslähtöisyyttä, varhaista tukea ja moniammatillista työskentelyä. Kehitämme lastensuojelua yhdessä asiakkaiden ja muiden perhepalvelujen toimijoiden kanssa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot