Sosiaaliohjaaja, Espoon maahanmuuttajapalvelut
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.11.2020

Maahanmuuttajapalveluiden jälkihuollon sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluvat kotouttamisvaiheen sosiaali- ja verkostotyö, palvelutarpeen arviointi, suunnitelman mukainen työskentely sosiaalityöntekijän työparina sekä neuvonta ja ohjaus. Työhön sisältyy toimeentulotukipäätösten tekemistä ja erilaisten kotouttamista edistävien ryhmien koordinointi ja ohjaaminen.

Maahanmuuttapalveluiden jälkihuollossa työskentelemme yksin alaikäisinä maahantulleiden 18 - 24 -vuotiaiden nuorten kanssa. Jälkihuoltoon on myöhemmin syksyllä tulossa auki myös toinen sosiaaliohjaajan tehtävä.

Työhaastattelut järjestetään viikoilla 49 ja 50, Teamsin kautta. On mahdollista että totetutamme ensimmäisen haastattelukierroksen videohaastattelutyökalulla.

Työpaikan nimi: Espoon maahanmuuttajapalvelut, jälkihuollon tiimi
Osoite: Pyyntitie 3, 02230 Espoo.

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.

Työtehtäviin kuuluu lisäksi erilaisten ryhmien suunnittelu ja ohjaus. Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä kriisityövalmiutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta kotouttamistyöstä, tukijärjestelmän ja toimeentulotuen tuntemusta, ymmärrystä humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, palveluverkoston tuntemusta, kokemusta nuorten aikuisten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä ja aikuissosiaalityöstä.

Espoon Maahanmuuttajapalvelut on toiminut valtakunnallisesti uranuurtajana maahanmuuttajanuorten jälkihuollon mallin kehittämisessä ja olemme saaneet toiminnallemme myös kansainvälistä huomiota. Meillä on vahva kotoutumislain mukaisen jälkihuollon vaikuttamisen, kehittämisen ja koordinoinnin perinne.

Maahanmuuttajapalveluiden toimipaikka sijaitsee Matinkylässä osoitteessa Pyyntitie 3, aivan kauppakeskus Iso Omenan ja Matinkylän metroaseman välittömässä läheisyydessä. Työskentelemme viihtyisissä ja valoisissa monitoimitiloissa, joissa tarjoamme kaikille omat työpisteet sekä mahdollisuuden hiljaisiin työtiloihin. Työntekijöillä on käytettävissä nykyaikaiset työvälineet, jotka mahdollistavat liikkuvankin työn (kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, sähköpöydät, skype). Työyhteisöllämme on myös käytettävissä kolme autoa ja kolme polkupyörää virka-aikaiseen liikkumiseen.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot