(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja Espoon aikuissosiaalityöhön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.10.2020

Kuvaus tehtävästä:

Espoon aikuissosiaalityössä on avoimena sosiaaliohjaajan virka 1.11.2020 alkaen. Virka sijoittuu aikuissosiaalityön ensiarviointitiimiin, jossa työ painottuu virka-ajan päivystyksellisiin tehtäviin. Asiakkaat asioivat pääosin ilman ajanvarausta erilaisissa akuuteissa ja kriisiluonteisissa tilanteissa. Työssä painottuu tiimityöskentelyn taidot, hyvä paineensietokyky, kyky tehdä nopeita päätöksiä ja kyky priorisoida työtehtäviä ajoittain kiireellisissä tilanteissa. Espoon palvelujärjestelmän hyvä tuntemus ja hyvät tiedonhankintataidot ovat eduksi työtehtävässä. Tiimillä on keskinäinen selkeä työnjako ja yhteisesti sovitut työkäytännöt, jotka tukevat päivittäistä työtä. Asiakastapaamisia on tarvittaessa mahdollisuus hoitaa myös työparityöskentelynä.

Ensiarviointitiimissä työskentelee lisäksesi kolme sosiaalityöntekijää, kolme sosiaaliohjaajaa sekä kaksi aulaneuvojaa. Tiimin tukena on päivystävä esimies. Tiimissä on hyvä yhteishenki ja töitä rautaisella ammattitaidolla tekevä henkilökunta. Työsi alussa saat perehdytyksen tehtävääsi, mahdollisuuden osallistua koulutuksiin sekä mahdollisuuden etätyöhön.

Espoon aikuissosiaalityön toimipiste sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä Perkkaalla osoitteessa Komentajankatu 5. Toimistomme monitoimitiloissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä reilu 80 työntekijää. Moniammatillinen työyhteisömme toimii viihtyisässä modernissa avokonttorissa, jossa asiakastapaamishuoneet, palaveritilat ja puhelinhuoneet on järjestetty erikseen. Espoon kaupungin työntekijöillä on käytettävissään Espoon kaupungin henkilöstöetuudet.

Työpaikan nimi: Espoon aikuissosiaalityö
Työaika: 38 h 15 min

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.


Arvostamme:
Espoon palvelujärjetelmän tuntemusta ja sosiaali-Effica asiakastietojärjetelmän tuntemusta ja englannin kielen osaamista

Aikuissosiaalityö on osa perhe- ja sosiaalipalveluja. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja moniammatillista työskentelyä. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot