Sosiaaliohjaaja, Espoon aikuissosiaalityö
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 23.2.2021

Etsimme ammattitaitoiseen ja monialaiseen joukkoomme sosiaaliohjaajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi 6.4.2021-1.10.2021 väliselle ajalle. Sinulla on hyvät tiimityöskentelyn taidot, olet innostunut oppimaan uutta ja kehittymään sosiaaliohjauksen ammatissa. Osaat selkeästi ilmaista itseäsi niin suullisesti kuin kirjallisesti.
Avoimena oleva sijaisuus sijoittuu Etelä- Espoon aikuissosiaalityön 30 vuotta täyttäneiden asiakkaiden tiimiin. Tiimissämme työskentelee kuusi sosiaalityöntekijää, viisi sosiaaliohjaajaa, kolme etuuskäsittelijää ja johtava sosiaalityöntekijä. Tiimissämme on hyvä, avoin ja toisiamme tukeva ja arvostava työilmapiiri.

Sosiaaliohjauksen työnkuvaan sisältyy asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmien laadinta, toteuttaminen ja seuranta. Sosiaaliohjaaja tekee myös omien asiakkaidensa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätökset. Työtä tehdään itsenäisesti asiakkaan kanssa, mutta myös yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän tai muiden asiakkaan verkostojen kanssa. Tiimimme sosiaaliohjaajat ovat ajoittain organisoineet ja toteuttaneet myös ryhmätoimintaa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen, ammatillisesti haastavan työn, jossa saat hyvää ja laajaa työkokemusta aikuissosiaalityön työkentältä. Toimipisteellämme työskentelee sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja etuuskäsittelijöiden lisäksi asumisneuvojia, asumisohjaajia, talousneuvojia, sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajia, kokemusasiantuntija ja toimistosihteereitä, mikä mahdollistaa monialaisen työskentelyn asiakkaiden kanssa. Moniammatillinen työyhteisömme toimii viihtyisässä modernissa monitoimitilassa, jossa asiakastapaamishuoneet, kokoustilat ja puhelinhuoneet on järjestetty erikseen. Virka-ajan päivystyksellinen työskentely on toimipisteellämme keskitetty aikuissosiaalityön ensiarviointitiimille, jossa työskentelee vakituisesti kolme sosiaalityöntekijää ja neljä sosiaaliohjaajaa. Voit tehdä sovitusti etätyötä, osallistua tarjolla olevin koulutuksiin ja työnohjaukseen. Työnantajana Espoo tarjoaa työmatkasetelin, liikunta- ja kulttuuriedun sekä lounasedun työntekijöilleen.

Vuorotteluvapaan sijaisen tulee täyttää vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot. Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaata edeltäneiden 14 kuukauden ajan tai on alle 30- vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään 1 vuosi taikka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Hakijan tulee itse varmistaa kelpoisuutensa vuorotteluvapaan sijaiseksi.

Työpaikan nimi: Espoon aikuissosiaalityö

Työaika: Yleistyöaika 38,25 h / vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: Arvostamme englannin kielen osaamista, Effica- asiakastietojärjestelmän sekä Espoon kaupungin palvelujärjestelmän tuntemusta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot