(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja, 6 tehtävää, määräaikainen, Perhesosiaalityö
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Lapsiperheiden sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa lapsiperheitä arjen haasteellisissa tilanteissa. Perhetyön tavoitteena on tukea perheen arjessa selviytymistä sekä ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista.

Perhetyö Espoossa on jaettu ensiarviointiin ja suunnitelmalliseen työhön. Ensiarvioinnissa sosiaaliohjaaja tekee vireilletulon perusteella asiakkaan kanssa ensiarvion ja vastaa monialaisesta yhteistyöstä sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muuhun palveluun.

Suunnitelmallisessa työssä sosiaaliohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta, tekee tavoitteellista perhetyötä tai sosiaaliohjausta, järjestää asiakkaalle tarvittavia palveluita, työskentelee osana asiakkaan verkostoa ja toimii asiakkaan omatyöntekijänä. Lisäksi sosiaaliohjaaja osallistuu erilaisten ryhmien vetämiseen.

Työ on liikkuvaa ja sitä tehdään pääosin asiakkaan kotona tai muussa arkiympäristössä. Perhetyössä on käytössä liukuva työaika arkisin klo 7-19. Työnohjausta järjestetään kuukausittain ja sosiaaliohjaajalla on mahdollisuus etätyöhön. Lisäksi saat tukea esimieheltäsi ja tiimiltäsi.

Asiakasmäärämme kasvaessa toimintamme laajentuu ja haemme uusia työntekijöitä. Meillä on tarjolla kolme sosiaaliohjaajan sijaisuutta syyskuun loppuun 2020, sen jälkeen vakanssit tulevat vakituisina auki joko sosiaaliohjaajina tai ohjaajina. Lisäksi on tarjolla useampi perhevapaan sijaisuus. Osa paikoista sijoittuu pohjois-Espoon (Espoon keskus ja Leppävaara) ja osa etelä-Espoon (Matinkylä-Olari-Tapiola ja Espoonlahti) alueille.

Rekrytoinnin aikataulu: hakuajan aikana tai sen päätyttyä olemme yhteydessä haastatteluun valittuihin.
Aloitus sopimuksen mukaan.

Työpaikan nimi: Perhesosiaalityö, perhetyö
Työaika: 38h45 min
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kerran viikossa asiakaskäynti, joka alkaa klo 16-17.

Arvostamme:
- hyviä vuorovaikutustaitoja ja monialaista työotetta
- kielitaitoa
- ajokorttia
- kokemusta ja koulutusta vauvaperhetyöstä
- kokemusta ja koulusta nepsy-työskentelystä
- ryhmän vetämiseen liittyvää koulutusta (Ihmeelliset vuodet, Hoivaa ja Leiki, Vahvuutta vanhemmuuteen, Vertti jne.)

Perhesosiaalityö on osa Lapsiperheiden hyvinvointipalveluita.