(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (5 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Tehtävän kuvaus

Olemme laajentamassa ja kehittämässä perhetyön kokonaisuuttamme. Haemme viittä sosiaaliohjaajaa kehittämään sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä. Sosiaaliohjaajat sijoittuvat tehostetun perhetyön tiimeihin alueellisissa toimipisteissä.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on kuntouttavaa erityisen tuen tarpeeseen vastaavaa, kuntouttavaan muutokseen tähtäävää palvelua.
Perhetyötä tarjotaan lapsille (0-18v) ja perheille, joiden tilanteeseen tarvitaan vahvaa muutosorientoitunutta tukea ja joilla on kyky sitoutua suunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnitelmaan. Palvelussamme arvostetaan jatkuvuutta. Asiakas voi siirtyä tehostettuun perhetyöhön, jolloin sama työntekijä jatkaa työparina.

Työskentelyllä pyritään vahvistamaan vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta, riittävän vanhemmuuden edellytyksiä ja perheen arjessa selviytymistä. Perheen vanhempia tuetaan niissä arkeen ja lasten hoitamiseen liittyvissä asioissa, joissa perheellä on todettu olevan vaikeuksia. Verkostoyhteistyöllä tuetaan perhettä löytämään ja vahvistamaan omia läheis- sekä viranomaisverkostojaan. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan entistä joustavampaa ja asiakkaan tarpeista lähtevää työskentelyä.

Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä. Työtä tehdään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Perhetyötä tehdään pääosin yksin yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa.

Työn tukena on tiimin lähiesimies, työnohjaus ja tehostetun perhetyön tiimi sekä tiivis yhteistyö perhesosiaalityöntekijän kanssa.

Helsingin kaupungilla sinua odottaa monipuoliset henkilöstöedut sekä edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme: Kokemusta työskentelystä lapsiperheiden kanssa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä reflektoivaan työotteeseen.
Etelän tiimiin valittavalta edellytetään ruotsin kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Luemme eduksi: Kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Neuropsykiatrisen ja monikulttuurisuusosaamisen. Hyvät dokumentointitaidot, asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica- asiakastietojärjestelmän hallinnan sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Perhetyö Länsi-pohjoinen, johtava ohjaaja Marjo Pohjola p. 050 363 0658, marjo.pohjola@hel.fi Perhetyö Itä-etelä, johtava ohjaaja Riitta Korhonen p. 050 326 9674, riitta.korhonen@hel.fi