Sosiaaliohjaaja (4 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin kaupungin päihde- ja psykiatriapalvelujen alla toimiva Asumisen tuki -yksikkö hakee joukkoonsa neljää sosiaaliohjaajaa nuorten asunnottomien kanssa tehtävään monialaiseen jalkautuvan työn hankkeeseen ajalle 4.1-31.7.2021, mahdollisella jatkolla 30.9.2022 saakka.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuspäätöksellä Helsingille hankerahoitusta nuorten asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen, asumisneuvontapalvelun laajentamiseen ja asumisneuvontapisteen perustamiseen vuosille 2020-2022 (osa hankerahoituksesta kuuluu v. 2021 budjettiin, jota eduskunta ei ole vielä vahvistanut).

Hankkeen tavoitteena on kehittää pysyvä matalan kynnyksen jalkautuva työskentelymalli ja yhteistyörakenne helsinkiläisen asunnottomien nuorten auttamiseen. Hankkeessa kehitettävän matalan kynnyksen jalkautuva työskentely suunnataan Asumisen tuen tuetun jonoissa oleville, 18-29-vuotiaille nuorille sekä niille alle 30-vuotiaille asunnottomille nuorille, jotka tarvitsevat muiden palvelujen ohella ohjausta Asumisen tuen asumispalvelujen piiriin.

Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa asunnottomien ja tuetun asumisen jonossa olevien nuorten asiakkaiden sosiaaliohjausta ja sosiaalityötä sekä päihde- ja terveyspalveluja yhteistyössä muiden sote-toimijoiden kanssa.

Hankkeeseen palkataan määräaikaisiin toimiin neljän sosiaaliohjaajan lisäksi kaksi sairaanhoitajaa. Työ on monialaista ja jalkautuvaa ohjaus- ja neuvontatyötä. Työtä tehdään kadulla ja matalan kynnyksen palvelupisteissä. Työ ajoittuu pääsääntöisesti virka-ajalle, mutta sitä kohdennetaan tarvittaessa klo 7.00-18.00 välille.

Helsingin kaupungilla sinua odottavat monipuoliset henkilöstöedut ja edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan.

Jätä hakemuksesi osoitteessa helsinkirekry.fi.


Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi)

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Lisäksi arvostamme kiinnostusta nuorten kanssa tehtävää asunnottomuutta vähentävää monialaista ja jalkautuvaa työtä kohtaan, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ja innokkuutta tiimityöskentelyyn ja jalkautuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämiseen.

Luemme eduksi aiemman työkokemuksen nuorten ja asunnottomuuden kanssa työskentelystä, psykiatria- ja päihdepalveluista ja/tai nuorten sosiaalityöstä sekä laajan sosiaali- ja terveystoimialan palveluiden tuntemuksen.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

tuetun asumisen päällikkö Maria Dahlström, p. 09-310 43742

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1401765
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 4.12.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki