(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (4 jobb)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.7.2020

Beskrivning av jobbet

Haemme Kallion perhekeskukseen sosiaaliohjaajia kolmeen vakituiseen työsuhteeseen ja yhteen sijaisuuteen.
Sijaisuuden pituus on 24.8.-31.12.20.

Tarjoamme erittäin mielenkiintoista ja vaihtelevaa työtä yhteiskuntamme näköalapaikalla. Tiimimme on ammattitaitoinen ja toisiaan tukeva. Meillä tuetaan kouluttautumista ja itsensä kehittämistä.
Tehtävät koostuvat lastensuojelun tehostetusta perhetyöstä keskustan alueella. Tiimi muodostuu vastaavasta ohjaajasta ja sosiaaliohjaajista.

Tehostettu perhetyö on avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle, jolla on lastensuojelun asiakkuus. Perhetyö sisältää tapaamisia lapsen, vanhempien sekä koko perheen kanssa yhdessä. Työskentely pohjautuu sosiaalityöntekijän laatimaan asiakassuunnnitelmaan. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista työskentelyä. Työ sisältää ilta - ja viikonlopputyötä.

Keskeisintä palvelun sisältöä on yhteinen tilanteen arviointi ja jäsentäminen ja sen kautta muutokseen tähtäävään, suunnitelmalliseen työskentelyyn motivoiminen. Perhetyössä painopisteenä on vanhemmuutta, sosiaalista toimintakykyä ja perheen vuorovaikutussuhteita vahvistava työskentely. Työskentelyn tavoitteena olevia valmiuksia harjoitellaan yhdessä arvioimalla, tekemällä ja mallintamalla. Tarkennettu sisältö ja työskentelytavat sekä työskentelyn kesto määräytyvät tuen tarpeiden ja lapsen asiakassuunnitelman mukaan.

Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai muussa perheen toimintaympäristössä. Työtä tehdään pääosin työpareittain yhteistyössä tarpeenmukaisen verkoston kanssa. Työparius voidaan muodostaa myös moniammatillisena yhteistyönä. Työn tukena toimivat lähiesihenkilö, työparityöskentely, tiimin jäsenet, tiivis yhteistyö sosiaalityöntekijöiden kanssa ja ryhmätyönohjaus.

Ryhmähaastattelut pidetään 12.8.20 klo 15-17 ja 17.8.20 klo 15-17.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi).

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Vakituisissa työsuhteissa ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Kokemusta työskentelystä lapsiperheiden kanssa. Asiakkaita arvostavaa ja kunnioittavaa lähestymistapaa ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä reflektoivaan työotteeseen.

Luemme eduksi:
Kehittämismyönteisen ja voimavarakeskeisen työotteen. Valmiuden asiakasta osallistavaan ja läpinäkyvään työskentelyotteeseen. Monikulttuurisuusosaamisen. Hyvät dokumentointitaidot, asiakkaan osallisuutta vahvistavaan reaaliaikaiseen kirjaamiseen yhdessä asiakkaan kanssa. Effica-asiakastietojärjestelmän hallinta sekä valmiudet omaksua tuleva Apotti-asiakastietojärjestelmä. Kallion perhekeskuksessa sijaitsee lastensuojelun ruotsinkieliset palvelut joten luemme eduksi ruotsinkielen osaamisen.

Avtalsbransch

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Upplysningar om jobbet ges av

Kirsti Nokelainen, vastaava ohjaaja p. 041 536 7734 (ajalla 20.-26.7.20) Taru Paavilainen, vastaava ohjaaja p. 040 334 6748 (ajalla 3.-5.8.20)