(Poistunut julkaisusta)

Sosiaaliohjaaja (3 tehtävää)
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.5.2020

Tehtävän kuvaus

Helsingin kaupungin Psykiatria- ja päihdepalveluiden Asumisen tuen - yksikössä avautuu 1.6.2020 kolme uutta sosiaaliohjaajan virkaa. Virat sijoittuvat asunnottomien liikuvaan ja jalkautuvaan työhön. Työtehtävät koostuvat asunnottomien, tuettun asumisen jonottavien parissa tehtävästä monialaisesta tiimityöstä. Työtä tehdään jalkautuvasti kadulla ja matalan kynnyksen palvelupisteissä. Sosiaaliohjaajat työskentelevät pääsääntöisesti virka aikana mutta työaikaa kohdennetaan tarvittaessa klo 7.00-20.00 välille asiakastarpeen mukaisesti.

Työnkuvaan sisältyy asiakkaiden sosiaalisen tilanteen arviointi. Palveluneuvonta ja asiakkaan tukeminen arjessa ja hänen omassa elinympäristössä toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Sosiaalihuollon päätöksenteko ja asiakassuunnitelmien laadinta ja toteuttaminen. Sosiaaliohjaajat kuuluvat arviointi- ja sijoitustyön työryhmään, jossa heidän lähiesihenkilönä toimii arviointipäällikkö.

Arvostamme aiempaa työkokemusta psykiatria- ja päihdealalta sekä laajaa sosiaali ja terveystoimialan palveluiden tuntemusta.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää kykyä jalkautuvan ja liikkuvan sosiaaliohjauksen kehittämiseen sekä uusien työmallien rakentamiseen ja käyttöön ottamiseen.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi hyvät koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Helsingin kaupungilla sinua odottaa edullinen työsuhdeasunto, jossa saat asua koko työsuhteesi ajan. Lisätietoja muista henkilöstöeduistamme saat osoitteessa http://www.helsinkirekry.fi

Työtehtävässä käytetään rekrylisää.

Kelpoisuusehto:

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8 §) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.

Jätä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi. Kirjallisen hakemuksen voit lähettää Helsingin kaupungin kirjaamoon, sosiaali- ja terveystoimi, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen tunnus SOTE-02-182-20. Käyntiosoite on Pohjoisesplanadi 11-13. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Vallitsevan tilanteen vuoksi ensimmäinen haastattelu toteutetaan videoyhteyden kautta Teamsin välityksellä. Mikäli videoyhteys ei ole mahdollinen, haastattelu voidaan käydä puhelimitse. Hakija tavataan kuitenkin kasvokkain ennen valintapäätöksen tekemistä.

Sopimusala

KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

vs. Asumisen tuen päällikkö Satu Tuomainen 050 5477622

Lisätietoa

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi